Veluwse waterkrachtcentrale in gebruik genomen

Veluwse waterkrachtcentrale in gebruik genomen

In Hattem (Gelderland) is de waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw in gebruik genomen, waarbij het hoogteverschil maar 2,5 meter is. Voor het eerst in lange tijd wordt in Nederland stroom opgewekt uit waterkracht bij zo’n laag verval. Een deel van het water wordt via een vijzel omlaag geleid. Door deze innovatieve techniek wordt elektriciteit opgewekt die voorziet in de energiebehoefte van ruim 43 huishoudens.

Waterkracht in Nederland

In Nederland speelt waterkracht nu nog een kleine rol, maar Rijkswaterstaat berekende dat waterkracht aan 10 procent van de elektriciteitsvraag in Nederland kan voldoen. Innovatieve projecten als deze leveren daaraan een zeer concrete bijdrage.

In de afgelopen eeuwen maakten bewoners van de Veluwe ook veel gebruik van energie uit waterkracht. Het glooiende landschap van de Veluwe bood altijd al mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de vele oude papier- en kopermolens langs de Veluwse beken. In die zin past de nieuwe waterkrachtcentrale in een rijke regionale traditie.

Bouw

De bouw van de centrale is gefinancierd door de Provincie Gelderland in het kader van Actieplan Recessie 2009-2010 en is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) van het ministerie van Economische Zaken. Waterschap Veluwe heeft voor de realisatie ingenieursbureau Tauw Waterbouw ingeschakeld. Aannemerscombinatie GMB heeft in opdracht van het waterschap de bouw ter hand genomen.

Bron: Waterschap Veluwe