“Gasrotonde levert 21 miljard op”

“Gasrotonde levert 21 miljard op”

Overheid en bedrijfsleven willen Nederlandse gasrotonde gezamenlijk verder uitbouwen. Een onderzoek zou aantonen dat investeringen van 7,7 miljard Euro in de komende tien jaar ruim 21 miljard Euro aan extra economische activiteit opleveren.

Onderzoeksbureau Brattle Group zegt in het rapport ‘Economic Impact of the Dutch Gas Hub Strategy on the Netherlands’ verder dat er aanzienlijke extra werkgelegenheid gecreëerd kan worden: gemiddeld ruim 13.000 banen per jaar gedurende de komende tien jaar. (bron: Ministerie van E,L&I)

Nog geen maand geleden was het CPB kritisch over de eventuele opbrengsten van een gasrotonde.

Minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) vindt dat de benodigde investeringen moeten worden gedaan door het bedrijfsleven. De Nederlandse overheid zal zich inspannen om daarvoor de noodzakelijke voorwaarden te scheppen. Verhagen vindt dat de Gasrotonde op drie manieren verder moet worden versterkt:

1. Investeringen en innovatie:
Voor de productie van Nederlands gas is het de ambitie om ook in 2030 jaarlijks nog 30 miljard m3 gas te produceren. De overheid zal in nauw overleg met de industrie onderzoeken welke randvoorwaarden hiervoor vervuld moeten worden.

2. Regulering:
Met betrekking tot de internationale positionering van de Gasrotonde zal in internationaal verband worden gewerkt aan het verwijderen van onnodige reguleringsbarrières en het bevorderen van samenwerking met de ons omringende landen op het vlak van transporttarieven en investeringen.

3. Communicatie:
Ook zal in de toekomst meer aandacht worden besteed aan een door de industrie gedeelde communicatiestrategie over de rol en de voordelen van gas (beschikbaar, betaalbaar, aanvaardbaar) voor de versterking van het maatschappelijk draagvlak voor gasprojecten.

Lees het rapport van de Brattle Group:

Rapport Gasrotonde