750.000 subsidie voor geïntegreerde zonnemodules

750.000 subsidie voor geïntegreerde zonnemodules

Een consortium onder leiding van Hogeschool Zuyd krijgt 0,75 miljoen euro subsidie voor de eerste demonstratieprojecten waarbij zonnecellen worden geintegreerd in de gebouwschil.

“We moeten naar geïntegreerde modules toe, bijvoorbeeld in het dak, maar denk ook aan gevels en het glas van ramen”, zegt Zeger Vroon, bijzonder lector zonne-energie bij Hogeschool Zuyd. De onderzoeker, afkomstig van TNO Industrie Techniek, is als bijzonder lector verbonden aan het lectoraat Nieuwe Energie van Hogeschool Zuyd. Dat heeft samen met het lectoraat Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling een consortium opgericht dat deze ambitie gaat waarmaken. Behalve Hogeschool Zuyd zitten in dit consortium Avans Hogeschool, de TU Eindhoven, Wageningen Universiteit, TNO, de bedrijven Bamboo Solutions, Cauberg-Huygen Ingenieurs en de drie Limburgse producenten van zonne-energie Solland Solar, Scheuten Solar en Solar Modules Nederland. Samen krijgen ze de komende vier jaren 0,75 miljoen euro RAAK-subsidie.

Toegevoegde waarde

Zeger Vroon: “Als we erin slagen om zonnecellen in het dak, gevel of het raam te integreren, kunnen we de productie van deze cellen in Nederland houden. Anders zul je dezelfde trend zien als in de halfgeleiderindustrie; die is weg uit Nederland omdat er te weinig toegevoegde waarde in zat.” Nu nog heeft Limburg drie fabrieken waar PV-zonnecellen worden gemaakt. Om die werkgelegenheid en kennis te behouden, is innovatie noodzakelijk. De bijzonder lector is daarom blij dat alle drie de Limburgse bedrijven zich bij het consortium aansluiten. “Als dit slaagt, creëren we een nieuwe economie en worden we minder afhankelijk van het buitenland.”

Procesinnovatie

Hogeschool Zuyd is penvoerder van het project, dat onder de vlag van RiBuilT wordt uitgevoerd. Wageningen Universiteit gaat zich vooral op de duurzame materialen richten; de TU Eindhoven is erbij betrokken vanwege de belasting en verankering in daken. TNO heeft al ervaring met built in PV-installaties. Vanuit de beide hogescholen zullen in eerste instantie vooral studenten van de technische en life sciences faculteit betrokken raken. Zeger Vroon schat dat jaarlijks tien studenten mee kunnen doen aan het project. “In eerste instantie zal de nadruk op de techniek liggen. Later gaat het ook om de procesinnovatie in de bouw. Dat zal nog voldoende uitdagingen opleveren.” De Wijk van Morgen is daar echter een ideale proeftuin voor. De bijzonder lector hoopt hier over enkele jaren een gebouw met zo’n nieuwe schil te realiseren.

Bron: persbericht