Meer concurrentie op de gasmarkt

Meer concurrentie op de gasmarkt

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) laat GasTerra maatregelen nemen die leiden tot meer concurrentie op de groothandelsmarkt voor gas. GasTerra gaat een nieuwe dienst leveren aan energiebedrijven om gas op te slaan. Deze dienst is nodig om aan wisselende vraag naar gas in zomer en winter te kunnen voldoen.

De maatregelen treden in de loop van 2011 in werking. De energieleveranciers krijgen meer keus bij het inkopen van hun gas, waardoor consumenten naar verwachting minder gaan betalen aldus de NMa.

Concurrentie

GasTerra, de grootste aanbieder van gas in Nederland, neemt de maatregelen onder meer naar aanleiding van monitoring en onderzoek van de gasmarkt door en indringende gesprekken met de NMa. Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa: ‘De maatregelen die GasTerra gaat nemen zijn goed voor de gasmarkt. NMa constateert al jaren dat de concurrentie op de gasmarkt nog beter kan. Concurrentie op de energiemarkt vereist dat niet alleen consumenten kunnen kiezen tussen verschillende leveranciers, maar ook dat die leveranciers op hun beurt weer kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van gas.’

Gasterra is voor 50% in handen van de Nederlandse overheid (10% direcht en 40% via Energiebeheer Nederland, dat volledig in handen is van de Staat), voor 25% van Shell en 25% van Esso.

De behoefte aan gas bij eindgebruikers wisselt per dag, per jaar en per seizoen. Om hierop in te spelen moet een energieleverancier daar rekening mee houden bij de inkoop. Om aan de wisselende vraag per seizoen te kunnen voldoen, hebben energiebedrijven gasopslag producten nodig. Doordat GasTerra momenteel veruit de meeste mogelijkheden van dergelijke flexibiliteit in handen heeft, zijn energiebedrijven die aan consumenten leveren vaak aangewezen op GasTerra.

Gasopslagdienst

De gasopslagdienst die GasTerra nu gaat verlenen, vergroot de flexibiliteit op de Nederlandse markt. Een andere maatregel is dat GasTerra op verschillende manieren gas aanbiedt. Door bijvoorbeeld gas voor een dag of een uur aan te bieden, krijgen energiebedrijven meer mogelijkheden om in hun wisselende behoefte te voorzien. Het gevolg is dat energiebedrijven meer keuze krijgen bij het inkopen van gas.

De maatregelen zorgen ervoor dat energiebedrijven gas van verschillende aanbieders beter kunnen combineren: Nederlands gas, met bijvoorbeeld gas uit Noorwegen of Rusland of LNG. Bovendien zorgen deze maatregelen voor meer handel op de gasmarkt. Meer handel in gas leidt in de regel tot een lagere marktprijs en dat werkt weer door naar de gasprijs die de consument betaalt.

Bron: persbericht