Eneco en Nuon krijgen opdracht windpark Noordzee

Eneco en Nuon krijgen opdracht windpark Noordzee

Het resterende subsidiebedrag voor windparken op de Nederlandse zee, 900 miljoen euro, gaat hoogstwaarschijnlijk naar een samenwerking van Eneco en Nuon. Dit heeft minister Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) tegenover de Tweede Kamer aangegeven. Dit meldt het Financieele Dagblad.

Deal

De toegezegde opdracht is een gevolg van een deal tussen Eneco en Nuon met een derde geïnteresseerde partij, de Duitse windmolenproducent Bard. Bard heeft zich teruggetrokken op voorwaarde dat Eneco en Nuon afzien van verdere rechterlijke stappen naar aanleiding van de eerdere tender voor de twee zeewindparken ten noorden van Schiermonnikoog. De twee concerns vonden de subsidietoekenning van € 4,4 miljard niet fair, omdat er te weinig rekening is gehouden met de financiële draagkracht van de bedrijven.

Samenwerking

Eneco en Nuon willen samen het windmolenpark op zee bouwen, waarbij innovatie extra aandacht krijgt zonder dat de stroomopbrengst daalt. Dit is een belangrijke voorwaarde van minister Verhagen. Ook moet de afspraak tussen de drie bedrijven niet in strijd zijn met subsidie- en mededingingssregels. Verhagen verwacht binnen een maand uitsluitsel te geven over de geldende eisen hiervoor.