Warmtenetwerk: “14 procent duurzaam in 2020 haalbaar”

Warmtenetwerk: “14 procent duurzaam in 2020 haalbaar”

De Algemene Energie Raad (AER) vreest dat 14 procent duurzame energieverbruik in 2020 onhaalbaar is. Volgens het Warmtenetwerk is deze vrees ongegrond, omdat je naast duurzaam elektriciteit ook duurzame warmte kunt stimuleren. Dit meldt de stichting op haar website.

Week van de Duurzaamheid

Volgens Europese normen moet in 2020 14 procent van het energieverbruik duurzaam zijn. De AER stelt dat dan 37 procent van onze elektriciteit duurzaam moet worden opgewekt, wat de nodige kosten met zich meebrengt. Volgens het Warmtenetwerk kijkt de EU verder dan enkel duurzame elektriciteit. In de huidige Week van de Duurzaamheid (van 9 tot 16 april) is er vooral aandacht voor warmte en koude. In zowel Brussel als Nederland zijn er bijeenkomsten gericht op dit onderwerp. De ECN organiseert een workshop over de uitkomsten van het onderzoek van het Europees Renewable Heating & Cooling Platform.

Lagere kosten

Uit onderzoek van CE Delft is gebleken dat 20 procent duurzame warmte economisch en technisch realistisch is. Warmteverbruik is tweemaal zo groot dan elektriciteitsverbruik. Het voordeel van duurzame warmte is dat er lagere kosten mee gemoeid zijn om de norm van 20 procent te bereiken.

Platform

De stichting Warmtenetwerk is een platform van onder meer energieleveranciers, – fabrikanten, ingenieurs en overheid, dat het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen door bevordering van collectieve warmte- en koudenetten. Vorig jaar heeft de stichting het boek ‘Warmte in Nederland’ uitgebracht.