Deel 1 interview Edwin Koot van Solarplaza: “Overal duurzame energie kunnen opwekken”

Deel 1 interview Edwin Koot van Solarplaza: “Overal duurzame energie kunnen opwekken”

Volgens Edwin Koot is het belangrijk dat overal duurzame energie opgewekt kan worden, niet alleen thuis. Den Haag zou dit moeten faciliteren, aldus de oprichter van congresorganisator en kennisplatform Solar Plaza.

Revolutie
Edwin Koot is sinds 1994 actief in de zonne-energiesector. Hij gelooft in een zonne-revolutie: “Over maximaal vier jaar is ‘grid parity’ een feit, maar dit proces kan versneld worden door marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen.” Koot heeft in 2004 Solar Plaza opgericht. Solar Plaza organiseert internationale congressen over zonne-energie en opereert daarnaast als kennis – en bemiddelingspartner in de zonne-energiesector. Voor dit jaar staan er nog congressen in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk op het programma.

Tijdens het afgelopen congres Solar Future III in Nederland is een van de conclusies geweest: “De zonne-energiesector ontbeert een adequate lobby in Nederland”. Wat is uw reactie daarop?
Koot: “Dat is het bekende kip-ei verhaal. Er zijn in het buitenland  brancheorganisaties ontstaan nadat er een goede markt is gecreëerd. Het heeft alles te maken met geld. Een goede lobbyist kost geld en zal van goede huizen moeten komen om iets te bereiken in Den Haag, omdat hij moet opboksen tegen lobbyisten van gevestigde energiebedrijven. Bedrijven zullen pas investeren in een lobby als ze  daar – op de korte termijn – ook de resultaten van zien. Ik verwacht niet dat er een dergelijke lobby komt op de korte termijn”.

In de sector bestaat ook het idee: “De markt doet zijn werk wel en we zijn niet afhankelijk van de SDE+-regeling of andere subsidies.  Ondersteunt u die mening?
Koot: “Ik geloof sterk erin dat de markt zijn werk gaat doen. Prijzen van zonne-energiesystemen  – en modules dalen nog flink de komende tijd, terwijl conventionele energie duurder wordt. Binnen drie tot vier jaar verwacht ik een ‘grid parity’ (netpariteit) stroom uit duurzame energie heeft dezelfde kostprijs als grijze stroom uit het energienet).  Dat wordt versneld als er slimmere zonne-energiesystemen en – modules op de markt komen en deze verkocht gaan worden.  Doordat een systeem 15 tot 20 jaar meegaat, kun je gemakkelijker nu een verlies nemen en het verrekenen met de jaren dat je winst gaat maken. De komende jaren verwacht ik al een fluïde overgang en dan is de ‘grid parity’ er al misschien over 1 tot 2 jaar. Dat komt wel heel snel dichtbij”.

Hoe ziet u de rol van de Nederlandse overheid richting de zonne-energiesector?
Koot: “De overheid moet meer faciliteren. Ze moet ten eerste vastleggen dat teruglevering aan het net mogelijk is, ook boven de 5000 KWh limiet. De gevestigde partijen moeten dat ook accepteren. Ook moet er geen vergunningsplicht zijn voor het toepassen van zonne-energie. Een van de belangrijkste punten is dat bij wet geregeld moet worden dat de plaats van opwekking op een andere plek mag zijn dan op de meterkast van de eigenaar (EAN-code). Stel er zijn 100 mensen in een flat die zeggen: ‘we hebben geen dak, maar we willen PV gezamenlijk bij de IKEA neerleggen in samenwerking met de IKEA.  Dan moet zoiets mogelijk zijn en dan moeten deze mensen dit kunnen verrekenen met hun eigen energierekening. Den Haag zou daar toestemming aan moeten verlenen. Dan heb je de oneerlijkheid uit de markt en kan iedereen zelf energie opwekken. Deze ontkoppeling moet geregeld worden bij wet en als de overheid dit faciliteert en coördineert, komt de markt pas echt los”.

 

De CEO van KEMA ziet gas belangrijker worden richting de duurzame transitie tot 2050. Wat is uw mening daarover?
Koot: “Gas is te prefereren boven kolenenergie en kernenergie.  In de algemene opinie van de conventionele partijen gaat het allemaal niet zo hard met de duurzame energiesector, zijn er nog voldoende conventionele energievoorraden en zijn veranderingen tot 2050 niet nodig. Ik geloof dat de ontwikkelingen in de zonne-energie veel sneller gaan dan iedereen denkt. Als je denkt aan internet en mobiele telefonie. Binnen 10 tot 20 jaar vinden gewoon ware revoluties plaats. Dat zie ik ook gebeuren met zonne-energie. “

Morgen wordt deel 2 van het interview gepubliceerd.