Deel 2 interview Wim Sinke: “Binnen een paar jaar is ‘grid parity’ een feit”

Deel 2 interview Wim Sinke: “Binnen een paar jaar is ‘grid parity’ een feit”

Wim Sinke (1955) is hoogleraar Duurzame energiesystemen aan de Universiteit van Utrecht en stafmedewerker Programma & Strategie Zonne-energie bij kennisinstituut Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). In deel 2 van het interview gaat hij in op de maatschappelijke positie van zonne-energie in Nederland.

Heeft u het idee dat zonne-energie voldoende wordt erkend door Den Haag?
Sinke: “De keuze voor kern–, kolen– en zonne-energie is in belangrijke mate een maatschappelijke keuze. Als de Nederlander écht zou willen dat er op het gebied van duurzame energie veel gebeurt, dan ging dat ook gebeuren. Maar dat is niet zo. Er wordt wel veel gepraat, maar dat wordt niet massaal omgezet in gericht stemgedrag of in concrete persoonlijk keuzes. Of eigenlijk moet ik zeggen: als het echt erop aankomt staat duurzame energie laag op de prioriteitenlijst, bij burgers en dus ook in Den Haag. Het grote debat gaat bij ons niet over energie. Dat is in Duitsland wel anders. We moeten dus als Nederlanders ook de hand in eigen boezem steken.”

U heeft wel eens gezegd: “Het ontbreekt de politiek aan een lange termijn visie”
Sinke: “Dat klopt ook. Het ontwikkelen van een lange termijn visie op de verduurzaming van de energiehuishouding is geen belangrijk issue. Dat heeft alles te maken met wat ik eerder zei over de keuzes en prioriteiten van burgers en dus ook van de politiek. Er wordt trouwens ook wel gesteld dat zo´n visie zelfs ongewenst is omdat daarmee teveel zou kunnen worden gestuurd. Er zijn natuurlijk voorbeelden waar overheidssturing helemaal verkeerd is uitgepakt. Ik denk echter dat een visie (of: visies) niet bedoeld is om de toekomst te voorspellen, maar om de keuzemogelijkheden duidelijk te maken. Het trieste is dat men in de media en de Tweede Kamer soms ongestraft wegkomt met het schetsen van een karikatuur van duurzame energie en het verspreiden van ronduit foute informatie. Fact-free politics and debate liggen soms op de loer.”

Stel u bent op een verjaardagfeestje. Hoe overtuigt u de gemiddelde burger van het nut van zonne-energie?
Sinke: “Ten eerste kan zonnestroom binnen een paar jaar concurreren met stroom uit het stopcontact en dat is nog maar het begin. Op de langere termijn gaat de prijs naar verwachting nog een factor drie of vier omlaag. Ten tweede is zonne-energie de duurzame energiebron met verreweg het grootste mondiale potentieel. Het is niet de vraag óf zonne-energie er komt, maar alleen hoe snel en welke landen daarbij het voortouw zullen nemen.”

Eerder zag u de ontwikkeling van duurzame energie als een stille revolutie. In 2011 spreekt u van een ‘versnelde’ evolutie?
Sinke: “Ik bedoel hetzelfde. Het is een revolutie omdat hij de energievoorziening op zijn kop zal zetten, maar het is ook een evolutie omdat we niet een of andere technologische doorbraak nodig hebben. De evolutie is versneld omdat de mondiale markt veel sneller groeit dan wie dan ook heeft durven denken. Zelfs de meest optimistische voorspellingen uit het verleden worden met gemak overtroffen.”

Welke toepassingen ziet u voor zich in Nederland?
“Je moet zonne-energie naar mijn idee vooral toepassen waar je functies kunt combineren. Op en aan gebouwen, maar ook langs, boven of eventueel zelfs onder wegen, sporen, dijken, geluidswallen, etc. De oude term “meervoudig ruimtegebruik” is wat mij betreft weer helemaal modern. Zonder dat zal het maatschappelijk draagvlak snel afnemen”.

Een synergie met automotive is mogelijk?
“Je kunt zonnecellen integreren in de auto, voor direct gebruik in de auto. Niet alleen voor ventilatie, maar ook voor hulp bij de hoofdfunctie: rijden. Natuurlijk moeten de zonnecellen dan heel efficiënt en de elektrische auto heel zuinig zijn. Zonnecellen kun je ook gebruiken op overkappingen, waaronder auto’s staan. De auto’s kunnen vervolgens opgeladen worden. Zonnecellen en elektrisch vervoer zijn vrienden, die kun je prima gecombineerd introduceren.”

Wat zijn de laatste technologische ontwikkelingen binnen de zonne-energie?
Sinke: “Je ziet dat bestaande technologieën door toevoegingen van nieuwe slimmigheden steeds beter worden en geleidelijk aan overgaan in nieuwe vormen. Nanotechnologie speelt daarbij een belangrijke rol.  Bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde quantum dots, die absorptie-eigenschappen hebben die je kunt ‘tunen’ naar de kleur van het licht. Je zou ze misschien ook kunnen gebruiken om blauw licht om te zetten in rood licht, waarbij het aantal lichtdeeltjes dan wordt verdubbeld.”