Hernieuwbaar gas snoept tot nu toe driekwart SDE+ op

Hernieuwbaar gas snoept tot nu toe driekwart SDE+ op

Agentschap NL heeft een nieuw stand van zaken bekend gemaakt van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).  Het betreft de stand op maandag 17 oktober 2011 17.00 uur. De huidige stand kan anders zijn.

Budgetten bijna uitgeput

Tot 17 oktober zijn er 654 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd. Hiermee is 1.158 miljoen euro van het beschikbare budget voor 2011 al aan projecten toegekend. Hiervan is het merendeel toegekend aan hernieuwbaar gas (854 miljoen, 74 procent) en bijna een kwart van het budget (304 miljoen euro) aan hernieuwbare elektriciteit. In 2011 is er voor een half miljard euro beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteit en 1 miljard euro voor hernieuwbaar gas.

Stand van zaken

Nog niet alle aanvragen voor de SDE-ronde 2011 zijn beoordeeld. Dit overzicht, inclusief het aantal gehonoreerde aanvragen, wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2011 aan projecten is toegekend. Bekijk hieronder de stand van maandag 17 oktober.

Tabellen Stand Van Zaken SDE 2011