“Tot 2030 verzesvoudiging duurzame stroom nodig”

“Tot 2030 verzesvoudiging duurzame stroom nodig”

Tot 2030 is een verzesvoudiging van duurzame stroom nodig en zal de productie uit gasgestookte centrales met 70 procent moeten toenemen.

Behalen doelstellingen

Volgens het Energie-Forum NL (EFNL), een bedrijvenplatform van Dong Energy, EBN, Eneco, GasTerra, Gasunie, GDF Suez en Shell, zijn aardgas en een hogere CO2-prijs nodig om de doelstellingen van duurzame energiebronnen en de CO2-reductie te behalen. Volgens het forum zijn aardgas en duurzame energiebronnen een optimale combinatie en is een productiegroei van deze bronnen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te behalen. Deze inzichten werden al eerder aangetoond door het onderzoek de ‘Energy Roadmap’ van de Europese Commissie, waarin een route is uitgezet om in Europa in 2050 een CO2-reductie te realiseren van 85 procent ten opzichte van 1990.

Energie-efficiëntie

Tegelijkertijd is een toename van energie-efficiëntie noodzakelijk, vooral in de industriële sector en de woningbouw. De industriële sector is na 2030 sterk afhankelijk van Carbon Capture & Storage (CCS) om de emissiedoelstelling te kunnen behalen. Volgens het rapport moet de transportsector een verschuiving gaan maken naar rijden op elektriciteit en waterstof, in het bijzonder voor personenauto’s. Zwaar transport en de binnenvaart zullen meer gebruik moeten maken van het relatief schone vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, LNG).

Europees kader

Volgens de EFNL moet in Europa en Nederland het beleid op het gebied van klimaatdoelstellingen duidelijk en consistent zijn en dient het investeringsklimaat stabiel te zijn. Nederland kan haar klimaatdoelstellingen alleen efficiënt verwezenlijken als het in Europees kader opereert en er een krachtig functionerende handel in emissierechten (ETS) is met tot gevolg een hogere CO2 prijs.

Rapport Energie Forum NL

Energy in the Netherlands

Bron: persbericht