3 vragen aan…CEO Mike van der Wallen, Solar Total

3 vragen aan…CEO Mike van der Wallen, Solar Total

Zonnepanelen-installateur Solar Total is eind 2011 ‘gered’ door haar aandeelhouders Rabobank Investments en SET Venture partners. De installateur uit het Gelderse Elst is sinds 2011 in de financiële problemen gekomen doordat het teveel zonnepanelen had ingekocht. Hierdoor heeft het bedrijf in 2011 voor vijftien miljoen euro aan voorraadverlies moeten afboeken. Van de schuld van achttien miljoen euro, is zeven miljoen euro omgezet in aandelen. De Rabobank bezit 75 procent van de aandelen en het andere kwart is in handen van SET Venture Partners, het groene fonds van Delta en Essent, dat één miljoen euro bijstort. De nieuwe CEO van Solar Total, Mike van der Wallen legt de situatie uit.

1. Wat is er met Solar Total gebeurd in 2011?
Van der Wallen: “Dat we in financiële problemen zouden zitten is een verhaal uit 2011. In 2011 is niet de afzet behaald zoals we hadden verwacht. Er is teveel voorraad aangelegd op basis van verwachte orderportfolio’s in Engeland en Frankrijk. Toen de subsidie daar wegviel, viel de afzet weg. De insteek was destijds om sterk te groeien en daarom zijn er die inkoopbeslissingen genomen. Eind 2011 hebben de huidige twee aandeelhouders, Rabobank Investments en SET Venture Partners, de balans versterkt en ons het groeikapitaal verstrekt”. Van der Wallen wil niet zeggen hoeveel kapitaal is verstrekt.

2. U kunt toch niet ontkennen dat Solar Total een overmoedige strategie heeft gehad. Waarom zou de consument nu wel vertrouwen in jullie bedrijf hebben en gaat het in 2012 beter?
Van der Wallen: “Laat me voorop stellen dat de Rabobank niet zomaar investeert in een bedrijf. Ze ziet wel degelijk toekomst in Solar Total met een financiële basis die gezond is. Daarnaast heeft Solar Total in mijn persoon en in de nieuwe CFO een nieuw managementteam aangetrokken. Een consequentie van de problemen is dat we onze activiteiten in Engeland en Frankrijk hebben stopgezet. De lopende projecten in deze landen worden wel netjes afgerond”.

3. Wat is nu jullie strategie voor 2012?
Van der Wallen: “We gaan ons richten op de markten in Nederland, België, Duitsland en Italië en dan vooral op de residentiele markt. Enkel in Italië gaan we nog commerciële projecten uitvoeren. In Nederland, België en Duitsland richten we ons op de residentiele markten.  We verwachten dat er in Duitsland marktverandering optreedt door de aankondiging om de vergoedingen voor zonne-energie verder te verlagen. Ook wil ik aangeven dat de financiële problemen uit 2011 geen consequenties hebben voor de actie Zon Zoekt Dak, waar Solar Total via haar label Solar Living als installateur in participeert. Nederland is heel interessant omdat ze het eerste land is waar ‘grid parity’ snel een feit is. Dat betekent dat zonne-energie ook zonder subsidie interessant is voor consumenten. Delen van de sector staan onder zware druk door de goedkope leveringen van zonnecellen en – panelen uit China. Deze ‘cost-down’ leidt tot druk bij Nederlandse en ook Duitse bedrijven die moeten concurreren met Chinese zonnepanelen. De zonne-energiesector is nog jong, grillig, maar groeit nog steeds. De ‘cost-down’ leidt ook tot grote mogelijkheden, omdat ‘grid parity’ voor consumenten en kleine ondernemers ineens mogelijk wordt in die landen waar de energie prijzen hoog zijn. Afhankelijkheid van subsidies verdwijnt daardoor en de sector zal minder grillig worden. Wij zitten goed in de waardeketen en heeft de juiste strategie en kan ondanks een moeilijk 2011 zijn positie weer verder opbouwen”.
Van der Wallen kan niet zeggen welke specifieke doelen er per land zijn gesteld of als Solar Total als geheel. Van der Wallen is een nieuwkomer in de zonne-energiesector en heeft eerder onder meer gewerkt bij Sony, Sony Ericsson en GN Resound. Hij zit ook in de adviesraad van telecom service bedrijven SEVEN en Miyowa.