Windunie en Essent schikken geschil over voormalige MEP-regeling

Windunie en Essent schikken geschil over voormalige MEP-regeling

De Coöperatie Windunie U.A. en Essent hebben een langdurig geschil met elkaar geschikt. Het geschil ontstond in 2003, toen de Milieukwaliteit Elektriciteits Productie-regeling (MEP), de Regulerende Energiebelasting (REB) verving.

Consequenties van beleidsveranderingen

Beide partijen hadden een verschil van inzicht over de interpretatie van de MEP-regeling in de leveringscontracten van duurzaam geproduceerde energie door Windunieleden aan Essent. Volgens Axel Posthumus, directeur van Windunie en vanaf het begin bij het geschil betrokken, is de zaak een voorbeeld van wat er kan gebeuren als subsidiebeleid verandert en de interpretatie vervolgens aan de markt wordt overlaten. Posthumus: “Windunie is van mening dat overheden zich beter zouden moeten realiseren wat de consequenties zijn van beleidsveranderingen. Niet alleen kost het marktpartijen veel moeite om overeenstemming te bereiken over de interpretatie van wijzigingen, belangrijker is nog dat daardoor het realiseren van de overheidsdoelstellingen enorm wordt vertraagd”.

Tevredenheid

De MEP-regeling is in 2006 stopgezet en twee jaar later vervangen door de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Na tien jaar hebben de partijen een schikking getroffen. Windunie is tevreden met deze uitkomst. Ton Kempenaar, voorzitter van het bestuur van de coöperatie zegt: “Met dit resultaat is eens te meer gebleken hoe bundeling van krachten in Coöperatie Windunie leidt tot betere resultaten voor de individuele windmoleneigenaar”.

Belangenbehartiging

Windunie wil haar aandacht gaan richten op haar kerntaak: belangenbehartiging voor de leden. Hiermee draagt Coöperatie Windunie al sinds de oprichting in 2001 bij aan het realiseren van meer lokale duurzame energieopwekking in Nederland.

Bron: persbericht Windunie