ECN en Amerikaanse NREL werken samen voor windenergieonderzoek

ECN en Amerikaanse NREL werken samen voor windenergieonderzoek

Onderzoeksinstituut ECN en het National Renewable Energy Laboratory (NREL) van het Amerikaanse ministerie van Energie hebben een CRADA-samenwerkingsovereenkomst (Cooperative Research And Development Agreement) getekend.

Versterking R&D

Met het partnerschap wordt het onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie versterkt. Beide partijen werken al sinds de jaren tachtig samen. Met de nieuwe afspraken worden zowel experimenten als modellen uitgewisseld waardoor onderzoeken efficiënter kan worden uitgevoerd.

Windturbines

Het windenergieonderzoek richt zich op geavanceerde regelsystemen voor windturbines (op land en op zee) en effecten van het bedrijven van windturbines in rijopstelling en windparken waarbij windturbines in het zog van andere windturbines staan.

Toename kwaliteit

Fort Felker, directeur van NREL: “Door deze CRADA zal de samenwerking tussen NREL en ECN op het gebied van ontwikkeling van windenergiesystemen toenemen. Door kennis te delen en samen te werken vergroten we de reikwijdte en het tempo van onze bijdragen aan deze belangrijke technologie”. Aart van der Pal, directeur van ECN-Windenergie: “Ik verwacht dat de kwaliteit van gezamenlijk ECN/NREL-onderzoek flink zal groeien zodra we de kennis- en onderzoeksinfrastructuur van beide instituten samenvoegen. We hebben enorm veel zin om nader invulling te gaan geven aan deze overeenkomst”.

Samenwerkingen ECN

ECN maakte vorig jaar bekend met het Koreaanse bedrijf POSCO Power. POSCO Power zal de kennis van ECN gebruiken bij de bouw van een offshore windpark in Zuid-Korea.

Strategieplan ECN 2012 – 2015

Lees ook het Strategieplan 2012 – 2015 van ECN.
ECN_Strategieplan_2012_2015

Bron: persbericht ECN