“Onderzoek naar BTW-verlaging zonnepanelen”

“Onderzoek naar BTW-verlaging zonnepanelen”

Er wordt onderzocht of zonnepanelen kunnen vallen onder het lage BTW-tarief van zes procent. Dit staat in het onlangs gesloten Stabiliteitsprogramma van de partijen VVD, CDA, D66, Christenunie en Groen Links.

Alleen het materiaal (update 4 mei 2012)

Deze maatregel is bedoeld om duurzame energie te promoten. De mogelijke maatregel, die nog onderzocht moet worden, is volgens Zonplan enkel van toepassing op de apparatuur en niet op de installatie. Dat zou betekenen dat de verlaging alleen van toepassing is op de zonnepanelen en niet op de omvormer en het bevestigingsmateriaal. Navraag door Polder PV bij Groen Links leert dat deze partij van plan is om ‘alles, dus ook de omvormers en bevestigingsmateriaal, over te zetten’ naar het lage BTW-tarief.

Fiscaal vergroeningspakket

Verder wordt een fiscaal vergroeningspakket voorgesteld. Zo worden fossiele brandstoffen zwaarder belast. Dan moet gedacht worden aan de aardgasheffing, kolenbelasting, rode diesel, leidingwater en het eurovignet. Deze maatregel moet de Staat 890 miljoen euro extra opleveren.

Stabiliteitsprogramma

Bekijk hieronder het Stabiliteitsprogramma.

Stabiliteitsakkoord
Bron: persbericht Zonplan