Meer Met Minder: “Verkoop zonnepanelen ‘on hold’ door BTW-verlaging”

Meer Met Minder: “Verkoop zonnepanelen ‘on hold’ door BTW-verlaging”

De mogelijke BTW-verlaging naar zes procent leidt tot een kopersstaking. Dit meldt Meer Met Minder die zeventig leveranciers van zonnepanelen heeft ondervraagd. 65 procent geeft aan geen zonnepaneel meer te verkopen totdat de 6 procent BTW is ingevoerd.

Geen enkele order

Algemeen directeur Chris Bruijnes van Meer Met Minder is niet verrast: “Logisch. Zodra er een kans is dat de BTW wordt verlaagd van negentien procent naar zes procent, is eenvoudig uit te rekenen wat dit scheelt op een investering van circa zesduizend euro. Dat gaat om honderden euro’s. Dus dan wacht je gewoon tot het zover is”. Diverse bedrijven melden dat op dit moment geen enkele order meer wordt afgerond.

Marktontwikkelingen

De bedrijven beoordelen de markt als ‘voldoende tot ruim voldoende’. Ook is zestig procent van de bedrijven het oneens met de stelling dat de markt zonder de BTW-verlaging zou stagneren. Ze verwachten dat de verkoop sterk verbetert als eenmaals de BTW is verlaagd, maar ze vrezen dat deze regeling tijdelijk is. Ze verwachten een verslechtering als de BTW naar 21 procent wordt verhoogd.

Permanent verlagen

Bruijnes pleit voor een directe en permanente verlaging van de BTW naar zes procent. Bruijnes: “Daar mag het kabinet geen maanden over gaan doen, want 30 procent van de bedrijven zegt in economisch zwaar weer te geraken, als de invoering lang op zich laat wachten”.

Meer Met Minder

Meer Met Minder, in 2009 gestart, is een initiatief van de Rijksoverheid, woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland), de installatiesector (UNETO-VNI) en energiebedrijven (Energie-Nederland). Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken. Tot en met 2010 zijn er dankzij Meer Met Minder 314.000 extra woningen energiezuinig gemaakt.

www.meermetminder.nl