CEO Eneco: “Lage prijs CO2-uitstoot blokkeert opkomst schone energie”

CEO Eneco: “Lage prijs CO2-uitstoot blokkeert opkomst schone energie”

De bestuursvoorzitter van energiebedrijf Eneco, Jeroen de Haas, roept politiek Den Haag op om op korte termijn de prijs van emissierechten te verhogen. Dit meldt Trouw op haar website.

Lage prijs CO2-uitstoot

Een doorn in het oog van De Haas is de ‘belachelijk’ lage prijs voor de CO2-uitstoot. Energieproducenten betalen in Nederland zeven euro per ton CO2. De Haas wil dat deze prijs opgehoogd wordt naar 15 of 20 per ton. De huidige, lage prijs heeft tot dat de meest vervuilende kolengestookte elektriciteitscentrales meer productie draaien dan minder vervuilende, nieuwe gascentrales. Gas is op dit moment veel duurder dan kolen. Het heeft ook tot gevolg dat de energiesector minder investeert in schone energie.

Instellen bodemprijs

De Haas hoopt dat de Lente-akkoord-partijen (VVD, CDA, Christenunie, D66 en Groen Links) een bodemprijs instellen voor emissierechten. Groen Links dringt al aan op extra belasting op steenkool voor elektriciteitsproductie. De Haas zegt dat dit niet voldoende is.

Oude centrales

Oude centrales die nu nog ‘profiteren’ van de lage CO2-prijzen zijn volgens De Haas:

De Haas vreest zelf dat Nederland de doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-emissies op de langere termijn niet haalt zolang de emissierechten laag blijven.

Koplopers

Eneco bezit zelf geen centrales op kolenstook. Eerder dit jaar werd een gasgestookte elektriciteitscentrale in Europoort geopend. Het bedrijf behoort samen met enkele grote bedrijven in Nederland (KPN, Coca-Cola, Nokia, Siemens, Volvo, Tetra Pak en Sony) tot de koplopers in het terugdringen van CO2. Deze concerns hebben tussen 1999 en 2011 een gezamenlijke CO2-reductie bereikt die gelijk staat aan ruim de helft van de jaarlijkse emissie van Nederland. Er is in 12 jaar 100 miljoen ton CO2 minder vrijgekomen.

Bron: Trouw