Ontwerp vijf nieuwe smartgrid proeftuinen van start

Ontwerp vijf nieuwe smartgrid proeftuinen van start

Vijf grootschalige smartgrid demonstratieprojecten staan op de rol in Nederland. Dit staat in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van 26 partners van het Smart Energy Collective. De projecten worden gerealiseerd op de luchthaven Schiphol, in enkele kantoren van ABB en Siemens, en in drie woonwijken: in Gorinchem, Heerhugowaard en Goes. Intelligente energiesystemen (‘smart grids’) zijn een belangrijk fundament om een duurzame energievoorziening te realiseren.

Partners Smart Energy Collective

Smart Energy Collective is een brancheoverstijgend initiatief in Europa om slimme netten te ontwikkelen. De deelnemende partners van dit collectief zijn (in alfabetische volgorde): ABB, Alliander, APX Endex, BAM, DELTA, DNV KEMA Energy & Sustainability, Efficient Home Energy, Eaton, Eneco, Enexis, Essent, GEN, Gemalto, Heijmans, IBM, ICT Automatisering, Imtech, KPN, Nedap, NXP Semiconductors, Philips, Priva, Siemens, Smart Dutch, Stedin en TenneT.

Standaardisatie

Met de proeftuinen worden de slimme systemen getest in de praktijk. Dit is nodig om een standaardisatie van een slim net. Zo zijn er meer dan zesduizend relevante standaarden die een rol spelen bij de nieuwe technologieën. Er zijn werkgroepen ingesteld voor standaardisatie, marktmechanisme, services & business cases, slimme energiesystemen, privacy & security en ICT-infrastructuur.

Proeftuinen in verschillende sectoren

  1. Industrie: Het demonstratieproject op luchthaven Schiphol (the GROUDS) richt zich op kleine en middelgrote industrieën. Het doel is om zowel lokale netwerkcongestie te voorkomen als om een lokale energiebalans in stand te houden door de inzet van lokale elektriciteitsopwekking met een of meerdere WKK’s (installaties voor warmte-krachtkoppeling).
  2. Kantoren: In het demonstratieproject Kantoren wordt onderzocht hoe maximaal gebruik gemaakt kan worden van de flexibiliteit in de energievraag van deze kantoren door de inzet van energiemanagementsystemen en de introductie van commerciële energiediensten. De proeftuin zal bestaan uit enkele kantoren van Siemens en ABB, en mogelijk nog van andere partners uit het collectief.
  3. Woonwijk ‘All Electric District’: Een volledig elektrische woonwijk levert een elektriciteitsmarktprofiel op doordat de complete energievraag elektrisch is en de lokale opwekking door middel van zonnepanelen plaatsvindt. Het opladen van elektrische voertuigen en ruimteverwarming via elektrische warmtepompen vergen flexibiliteit om de piekbelasting te verlagen. Elektriciteitsopslag, mogelijk nog aangevuld met lokale opwekking via biogas gestookte WKK ondersteunen de flexibiliteit en het netwerk die noodzakelijk zijn in dit demonstratieproject. De proeftuin wordt gerealiseerd in Gorinchem.
  4. Woonwijk ‘Gas en elektriciteitsnetwerk’: Deze proeftuin, die gerealiseerd wordt in Heerhugowaard, richt zich op het potentieel van de bestaande bouw in Nederland waarbij gas- en elektriciteitstoepassingen met elkaar in concurrentie worden gebracht. Daarnaast wordt ook onderzocht op welke wijze het beste uit deze twee ‘werelden’ te realiseren is. Dit biedt veel mogelijkheden voor kostenefficiënte duurzame energieoplossingen met een groot marktpotentieel.
  5. Woonwijk ‘District Heating Area’: Bij dit demonstratieproject in Goes is warmte en elektriciteit geïntegreerd. De mogelijkheden zullen worden onderzocht waaronder op comfort gebaseerde diensten geïntroduceerd kunnen worden. Door middel van intelligente warmte- en koudeopslagsystemen zal de gewenste flexibiliteit worden gerealiseerd en de slimme elektriciteits- en warmtemarkt worden geoptimaliseerd.

Bron: persbericht Smart Energy Collective