Holland Solar: “Subsidie voor zonne-energie niet duurzaam”

Holland Solar: “Subsidie voor zonne-energie niet duurzaam”

De zonne-energiebranche is niet gebaat bij de nieuwe subsidieregeling voor particulieren. Dit zegt Holland Solar, brancheorganisatie voor de zonne-energiebranche. Ze vindt het niet wenselijk dat deze afspraak in het Lenteakkoord is opgenomen omdat de branche al autonoom groeit.

Subsidie fossiele sector

Volgens de brancheorganisatie is het beter dat de (indirecte) subsidies aan de fossiele sector worden afgebouwd, de regelgeving omtrent energie beter georganiseerd wordt en er een ‘groene’ hervorming van de energiebelasting wordt doorgevoerd. Door deze maatregelen in te voeren, komt de duurzame energiesector meet tot uitwikkeling.

Nieuwe subsidieregeling

In eerste instantie zou er sprake zijn van een BTW-verlaging van 19 procent naar 6 procent. De Lenteakkoord-partners hebben besloten tot een subsidie van 12 procent bij aankoop van een set zonnepanelen. Deze zou per 1 juli in moeten gaan. Het is nog onduidelijk of de subsidie ook op de andere materialen van toepassing is of enkel op de zonnepanelen. De nieuwe subsidieregeling, met daarin alle details, wordt officieel 1 juni bekend gemaakt wanneer de Voorjaarsnota gepresenteerd wordt.

Bron: persbericht Holland Solar