Shell, Eneco, Dong Energy en Natuur & Milieu voor kolenbelasting

Shell, Eneco, Dong Energy en Natuur & Milieu voor kolenbelasting

Een opvallende coalitie: Shell, Eneco, Dong Energy en Natuur & Milieu zijn voor een snelle invoering van een kolenbelasting voor energieproductie, zoals in het Lente-akkoord is aangekondigd. Het invoeren van de kolenbelasting moet de Staatskas 115 miljoen euro opleveren.

Goed alternatief

Deze partijen vinden dat het Europese systeem voor de handel in emissierechten niet functioneert. Een kolenbelasting zou een goed alternatief zijn om de energievoorziening te verduurzamen. Ook vinden bovengenoemde partijen het ‘rechtvaardig dat in een tijd dat zelfs zorg en onderwijs moeten bezuinigen, ook kolencentrales meebetalen’.

Te lage CO2-prijs

Eerder werd bekend dat CEO Jeroen de Haas van Eneco ageerde tegen de CO2-emissiehandel. Een van de bezwaren is dat de prijs per ton CO2 te laag is. De Haas destijds: “Energieproducenten betalen in Nederland zeven euro per ton CO2. Ik wil dat deze prijs opgehoogd wordt naar 15 of 20 euro per ton. De huidige, lage prijs heeft tot dat de meest vervuilende kolengestookte elektriciteitscentrales meer productie draaien dan minder vervuilende, nieuwe gascentrales. Gas is op dit moment veel duurder dan kolen. Het heeft ook tot gevolg dat de energiesector minder investeert in schone energie.

Vrijgesteld

Op dit momenten zijn energieleveranciers vrijgesteld van kolenbelasting. In het Lente-akkoord hebben de partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie besloten dat kolencentrales een dergelijke heffing opgelegd krijgen.

Lente-akkoord

Bekijk hieronder het gehele Lente-akkoord.
Begrotingsakkoord

Bron: ANP