Kabinet ruimt 10 miljoen in voor pilots salderen op afstand

Kabinet ruimt 10 miljoen in voor pilots salderen op afstand

Het kabinet gaat het ‘salderen op afstand’ van zonnestroom onderzoeken. Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Salderen

Salderen betekent dat de eigenaar van een zonnestroomsysteem, het teveel aan zonne-energie kan aftrekken van het energieverbruik. Wanneer een gezin per jaar 4000 kWh energie verbruikt en 1500 kWh aan zonnestroom opwekt, dan hoeft het gezin enkel 2500 kWh te betalen. Dat is gunstig, omdat ook de energiebelasting en BTW van het energieverbruik worden afgetrokken. Elke eigenaar van een dak mag per jaar maximaal 5000 kWh salderen.

Doorbraak

Een groot deel van de Nederlandse huishoudens woont niet onder een ‘eigen’ dak. Men woont bijvoorbeeld op de begane grond van een flat of is afhankelijk van corporatie of particuliere verhuurder om PV-panelen te mogen plaatsen. Voor deze groep bewoners is een investering in PV minder aantrekkelijk omdat het niet mag salderen. Het onderzoek van salderen van een ‘niet-eigen-dak’ is een eerste stap om dit mogelijk te maken. Ook voor alle verenigingen van eigenaren (vve’s) zou dit een doorbraak betekenen.

Lente-Akkoord

In het Lente-akkoord is al besloten dat er vanaf 2013 een pilot starten met salderen op afstand. Vanaf 2014 is er 10 miljoen beschikbaar om de maatregel mogelijk te maken. De gemeente Nijmegen en Amsterdam lopen al voor de troepen uit. Daar wordt al in samenwerking met netwerkbeheerder Liander geëxperimenteerd met saldering op afstand.

Boerendaken

Voor de boerendaken, waar nog veel asbest in voorkomt heeft Atsma de operatie ‘asbest eruit, zonnepanelen erop’ bedacht. Hiervoor heeft Atsma een ‘Green Deal’ gesloten met landbouworganisatie LTO.

Kamerbrief Atsma

Lees hieronder de Kamerbrief die staatssecretaris naar de Tweede Kamer stuurde.

Kamerbrief Atsma

Bron: Rijksoverheid