Rabobank: “Fors verlies door Solar Living”

Rabobank: “Fors verlies door Solar Living”

De Rabobank spreekt van een ‘fors verlies van vele miljoenen’ nu Solar Living dreigt failliet te geraken. De Rabobank is voor 75 procent aandeelhouder van de getroffen PV-leverancier. Ook Natuur & Milieu ondervindt schade. Zij zou per aangeleverde klant drie procent provisie ontvangen, maar deze rekening is nog niet door Solar Living betaald.

Surseance van betaling

Solar Living heeft 30 november uitstel van betaling aan moeten vragen. Op dit moment ligt de bedrijfsvoering in handen van curator Coen Houtman van advocatenkantoor Poelmann van den Broek uit Nijmegen. De uitstel van betaling heeft betrekking op twaalf BV’s die betrekking hebben op de verschillende activiteiten / bedrijfsonderdelen van Solar Living. De Gelderlander meldt dat de directeur Mike van der Wallen inmiddels vertrokken is.

Rabobank

Het participatiefonds Rabobank Private Equity stak begin dit jaar ‘vele miljoenen’ in wat destijds Solar Total was en voorkwam dat Solar Total eind vorig jaar failliet zou gaan. Woordvoerder René Loman van de Rabobank laat in een reactie weten het ‘buitengewoon jammer’ te vinden dat Solar Living in surseance verkeert. Looman: “Het bedrijf heeft het vanwege een aantal oorzaken niet weten te redden. Destijds zagen we het als zinvol om in Solar Total te investeren. Maar goed, bij elke investering horen ook risico’s en dan kan het betekenen dat je verlies lijdt. We lijden een fors verlies, maar ik kan geen mededelingen doen over bedragen. Onze rol is nu als aandeelhouder vrij beperkt. Het is nu aan de bewindvoerder om in deze fase de lopende zaken te regelen”.
De andere aandeelhouder met een belang van 25 procent is SET Venture partners, wat nu bekend staat als Chrysalix SET. Dit is het investeringsvehikel van de energiebedrijven Delta en Essent. De partners zijn Rene Savelsberg en Wouter Jonk.

Natuur & Milieu

Voor de afgelopen actie Zon Zoekt Dak van Natuur & Milieu was Solar Living de leverancier. Olof van der Gaag, woordvoerder van Natuur & Milieu zegt erover: “Het is vervelend nieuws. De markt van zonnepanelen is pril en turbulent. Bedrijven zijn kwetsbaar voor overheidsingrepen. De fiscale voordelen in België zijn afgebouwd en dat heeft ook een negatief effect gehad op de kaspositie van Solar Living”.
Wat is het effect op de afgelopen actie van Natuur & Milieu, Zon Zoekt Dak? Van der Gaag: “Van de 2.200 consumenten zijn er vijftien consumenten die tot nu toe geen zonnepanelen geleverd hebben gekregen. We zijn in intensief overleg met de Rabobank om zeker te stellen dat deze mensen hun panelen geleverd krijgen”.
Natuur & Milieu is begin dit jaar met Solar Total in zee gegaan. Voordat de contracten getekend waren, is het bedrijf financieel doorgelicht door Natuur & Milieu. Is destijds wel de juiste inschatting gemaakt? Van der Gaag: “We hebben Natuur & Milieu inderdaad financieel getoetst. Het hielp dat de Rabobank aandeelhouder werd. Dat gaf ons ook vertrouwen. Destijds was het een zorgvuldige inschatting. Zoals gezegd, in deze turbulente markt lopen bedrijven risico’s en kan dit gebeuren”.
Natuur & Milieu fungeerde als intermediair tussen Solar Living en de klant. Van der Gaag: “We doen er nu wel alles aan om te zorgen dat de klant niet de dupe wordt”. Natuur & Milieu is wel schuldeiser omdat het per aangeleverde klant drie procent provisie zou krijgen. Van der Gaag meldt dat Solar Living deze rekening nog niet heeft betaald. Volgens de goed ingevoerde website PolderPV zou dit bedrag op basis van 2.200 consumenten uitkomen tegen de driehonderd duizend euro.

Doorstart onwaarschijnlijk

Een voorzichtige conclusie is dat een doorstart van het bedrijf lijkt niet waarschijnlijk is. Het lijkt erop dat de Rabobank niet nogmaals met een extra investering de boot in mee wil gaan. Eind vorig jaar steeg het water al aan de lippen van wat destijds nog Solar Total heette. CEO Mike van der Wallen zei destijds bij zijn aantreden: “Er is teveel voorraad aangelegd op basis van verwachte orderportfolio’s in Engeland en Frankrijk. Toen de subsidie daar wegviel, viel de afzet weg”. Solar Total heeft toen haar activiteiten in Engeland en Frankrijk stop moeten zetten. Het bedrijf ging zich richten op private huiseigenaren in Duitsland, Italie, België en Nederland. Van der Wallen, afkomstig uit de telecomsector, sprak de verwachting uit dat hij Solar Total ‘na het moeilijke jaar 2011 toch weer verder kon opbouwen’. Dat lijkt nu niet  het geval te zijn. Wat de precieze oorzaken zijn, is nog niet bekend. Maar het bedrijf had waarschijnlijk niet voldoende vlees op de botten om de tegenvallende vraag in landen waar de subsidies wegvielen te pareren. Ook de verder dalende prijzen van zonnepanelen helpt niet.

Profiel Solar Living

Het voormalige Solar Total heette sinds 1 januari 2012 Solar Living. In totaal zouden er vijfhonderd mensen bij Solar Living werken. In 2011 werd een omzet behaald van 170 miljoen euro. De partners waarmee Solar Living in Nederland en België samenwerkt zijn Yingli Solar, Canadian Solar, SMA, Delta Energy Systems, Diehl Ako en Solarif. Het hoofdkantoor staat in het Gelderse Elst. Daarnaast zijn er kantoren in Beringen/Paal (België), Würzburg (Duitsland) en Bolzano (Italië).

Bewindvoerder/curator Coen Houtman was helaas niet bereikbaar voor commentaar.  

Reacties gevraagd

Wat was uw reactie toen u hoorde van het nieuws van Solar Living?