Weekers legt bom onder duurzame energieproductie

Weekers legt bom onder duurzame energieproductie

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de verwachte belastingkorting voor ‘virtueel salderen’ gaan torpederen. De blokkade van Weekers zet de doelstelling om in 2020 16 procent duurzame energie op te wekken verder onder druk.

‘Virtueel salderen’

‘Virtueel salderen’ is het wegstrepen van je energieconsumptie in je eigen huis of bedrijfspand met de productie van duurzame stroom op andermans dak. Vele lokale energiecoöperaties, gemeenten en woningcorporaties maken of willen van dit model gebruik gaan maken. Een korting op de energiebelasting zou elke geproduceerde kWh zonnestroom meer waarde geven en zou zonne-energie voor een grotere groep aantrekkelijker maken.

Energieakkoord

Vorige week lekte uit dat producenten van duurzame energie op ‘vreemde daken’ minder energiebelasting hoeven te betalen. Er zou zelfs sprake zijn van een halvering. Het is een van de conceptplannen uit het aanstaande Energieakkoord, ook wel bekend als het SER-akkoord. Weekers vindt dit plan, en enkele, andere plannen ‘te duur’. Ook wil hij niet dat er verder aan het huidige belastingsysteem wordt gemorreld. Dit meldt het Financieele Dagblad (artikel achter slot, redactie) op basis van bronnen rondom het aanstaande Energieakkoord. Elsevier meldt op haar website dat in het concept Energieakkoord staat dat er miljarden euro’s worden gestoken in windenergie. Alle kolencentrales worden afgeschaft. Gasgebruik wordt voor particulieren – zo staat in ditzelfde concept – wel extra belast met 6 eurocent per kubieke meter gas. Alleen burgers met een energiezuinig huis kan deze belasting via de aangifte terugvragen.

Financiën vs. Economische Zaken

Weekers was enkele weken terug nog aangeschoten wild. Hij overleefde ternauwernood maar liefst zeven moties van wantrouwen na een debat over zorg- en huurtoeslagen. Dat hij plaats mocht blijven nemen op het pluche, heeft hem blijkbaar gesterkt om met extra daadkracht tewerk te gaan. De VVD’er ligt nu op ramkoers om de plannen die de Staatskas direct raken, te gaan torpederen. Volgens hem gaat een halvering, ongeveer 6 eurocent per kWh in plaats van 12 kWh. van de energiebelasting veel te ver.

Regeerakkoord

Opvallend is dat het ministerie van Economische Zaken nog geen enkele weken geleden in een interview met Energieoverheid zei dat er een ‘fiscale stimulans’ zou komen voor virtueel salderen. Het staat tenslotte in het Regeerakkoord van Rutte en Samsom. In het Regeerakkoord (pagina 9) wordt het als volgt omschreven: “Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt. Deze wordt lastenneutraal gefinancierd door een generieke verhoging van het reguliere tarief in de eerste schijf van de energiebelasting”.

Energiecoöperaties

Een fiscale stimulans voor ‘virtueel salderen’ zou goed nieuws zijn voor de vele lokale duurzame initiatieven in elke straat en buurt. En voor gemeenten en woningcorporaties die hun bewoners en huurders willen stimuleren om op ‘vreemde’ daken van scholen, gymzalen en bejaardentehuizen te investeren. Minder energiebelasting betekent simpelweg dat elke geproduceerde kWh zonnestroom of windstroom meer waarde krijgt. Investeringen worden dus sneller terugverdiend. De Amerikaanse denker Jeremy Rifkin ziet juist deze groepen, evenals consumenten en vooral het MKb, als de partijen die de samenleving naar een duurzamere energieproductie moeten gaan leiden.
Deze week volgen er nieuwe besprekingen over het Energieakkoord, door sommigen al betiteld als ‘poldergeploeter’. Het laat zich er naar uitzien dat Financiën er met een gestrekt been ingaat.

Energiebelasting

Voor veel bedrijven is de huidige energiebelasting een belangrijke drempel om te investeren in zonne-energie. Tijdens het congres Solar Future 2013 bleek uit de verschillende praktijkverhalen (o.a. LTO Noord en Solar Clarity), dat voor bedrijven met een elektriciteitsvraag boven de 50.000 kilowattuur (kWh), een investering in zonne-energie (voorlopig) niet loont. Of je wil het uit milieuoverwegingen of een duurzaam imago willen doen, en de onaantrekkelijke terugverdientijd voor lief nemen. Hun relaas in een notendop: Bedrijven en overheden boven de 50.000 kWh betalen nu simpelweg relatief weinig energiebelasting. Overigens is voor (kleinere) bedrijven, vooral tot 10.000 kWh, de business case voor zonne-energie heel goed rond te rekenen. En met een prijs tussen de 4 en 6 eurocent voor een kWh zonnestroom kom je natuurlijk goed weg.

Fiscale voordelen

In alle eerlijkheid: dat komt ook mede door de bestaande fiscale voordelen, waarvan er een direct betrekking heeft op duurzame energie (Energie investeringsaftrek). De anderen zijn generieke ondernemersvoordelen  (Kleinschaligheidsaftrek). Er zijn gevallen bekend waarbij een bedrijf binnen 5 jaar zijn zonne-energie-installatie heeft terugverdiend. Vanuit verschillende kanten, ook vanuit de energiesector, wordt er nu ook druk uitgeoefend op het ministerie van Financiën, om ook de versnelde afschrijving (willekeurige afschrijving) voor bedrijven weer in te voeren.

Belastingschijven

Hoe zit het ook alweer met de belastingschijven met betrekking tot elektriciteit? Bekijk in onderstaand overzicht hoe de belastingtarieven zijn verdeeld. Hoe meer je verbruikt, hoe minder belasting je betaalt.

belastingschijvenenergie

Nederlandse Energie Maatschappij

De Nederlandse Energie Maatschappij, nooit vies van een publicatiestunt, is er als de kippen bij (toeval?) om de de huidige energiebelasting aan te vallen. Veel stakeholders kregen deze week een email met de titel ‘Nederlanders betalen bijna 40 procent aan energiebelasting’. Er staan enkele leuke weetjes in. We spekken onze Staatskas vooral door (onze auto’s) benzine te laten slurpen (bijna 64 procent van elke liter vloeit naar Weekers en co.) en sigaretten te roken (57 procent belasting op een pakje). Harald Swinkels, directeur en oprichter van NLE, toetert in het persbericht: “Wij willen meer transparantie in de energiemarkt. Ook over de belastingen op de energienota die we als consumenten met z’n allen betalen en die elk jaar omhoog gaan. De energiebelasting is oorspronkelijk bedoeld om een efficiënte en duurzame energielevering te stimuleren, maar wordt hier helemaal niet meer voor gebruikt.”

‘Verlichte energiestroming’

Het jaarverslag van NLE wordt ook ingeleid met een acht pagina’s tellend relaas over de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt. Welke thema’s passeren de revue? Overcapaciteit op de energiemarkt, de opkomst van schaliegas, de Duitse Energiewende, bijbouw van capaciteit in Nederland (denk aan de 6 geplande kolencentrales op Maasvlakte 3, Eemshaven en Vlissingen), de transitie naar duurzaam, de ‘fossiele’ lobby en de ‘donkergroene’ lobby. Het relaas eindigt met een ‘oplossing’.
Eindcitaat: “Als Nederland nu eindelijk wil accelereren in de transitie naar een duurzame energievoorziening, dan stellen wij voor een transitieplatform te creëren waar noch de fossiele lobby, noch de donkergroene lobby een podium krijgt. Als vertegenwoordigers van de ‘verlichte stroming’ uit de bestaande en nieuwe energiebedrijven, samen met vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven die serieus en verstandig met verduurzaming bezig zijn, met elkaar oplossingen kunnen bedenken met oog voor historisch gegroeide én toekomstige belangen, dan zou het zomaar kunnen dat daar iets prachtigs uitkomt. Dit betekent echter wel dat een groot deel van de huidige gesprekspartners van beleidsmakers op dit vlak, aan vervanging toe is”.
Het ziet ernaar uit dat NLE zelf haar eigen Energieakkoord wil gaan smeden met wat zij zien als ‘verlichte’ energiebedrijven. Wie dat zijn, blijft in het ongewisse. Overigens zag NLE haar omzet in 2012 naar 362 miljoen euro stijgen t.o.v. 296 miljoen euro in 2011. Het bedrijf bedient nog 700.000 particuliere en zakelijke klanten.

Inleiding

Lees hieronder de inleiding van het Jaarverslag van de Nederlandse Energie Maatschappij.

Bronnen: Het Financieele Dagblad / Nederlandse Energie Maatschappij