Wereldrecord: 23,5 GW zonne-energievermogen

Wereldrecord: 23,5 GW zonne-energievermogen

Duitsland heeft een nieuw wereldrecord behaald aan actueel vermogen aan zonne-energie. Op 6 juni, om één ’s middags, was er sprake van 23,5 gigawatt (GW) momentaan vermogen uit zonnepanelen. Dit blijkt uit cijfers van SMA, wereldwijd marktleider op het gebied van omvormers. Ze houden per dag het ‘actuele vermogen’ bij met hun ‘SMA extrapolator’.

Piekvraag

De piekvraag naar elektriciteit is voor Duitsland gedurende de middag rond de 60 GW. Omgerekend heeft zonne-energie dus voor 39 procent in de stroomvraag voorzien.

smagraphs

Duitse records

Eind april dit jaar was er in totaal 33,5 GWp aan zonne-energiecapaciteit geïnstalleerd. In Italië, waar na Duitsland de meest capaciteit is geïnstalleerd, heeft zonne-energie een aandeel van 5,6 procent van de totale elektriciteitsvraag.  In Duitsland ligt dat aandeel op 4,8 procent. Wel behaalt Duitsland keer op keer records met het opwekken van zonne-energie.

Nieuwe aanwas zonne-energie

De European Photovoltaic Industry Association bracht in mei dit jaar de ‘Global Market Outlook for Photovoltaics 2013 – 2017’ uit. Daarin staan enkele interessante grafieken met cijfers van 2000 t/m 2012. Vanaf 2009 is Duitsland leidend met het bijplaatsen van nieuwe capaciteit. Uit onderstaande grafiek blijkt dat Duitsland al drie jaar stabiel ongeveer dezelfde capaciteit aan zonne-energie heeft bijgeplaatst. Italië kende in 2011 een topjaar, maar toen de overheid in 2012 een subsidieplafond instelde, was het gedaan met de (forse) groei.

nieuwecapaciteitpveuropa

Gecumuleerde capaciteit zonne-energie

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de markten in Italië, België, Griekenland en Tsjechië met de jaren stabiel gegroeid zijn. De groei in Spanje is totaal stilgevallen. In landen zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland is er nog enorm voor potentieel voorhanden.

totalecapaciteitpveuropa2012

Bron: SolarServer / EPIA
Foto: Neuhardenberg, het grootste zonnepark van Duitsland met een capaciteit van 145 megawattpiek.