“Minimumprijs drijft prijs Chinese zonnepanelen ruim 40 procent op”

“Minimumprijs drijft prijs Chinese zonnepanelen ruim 40 procent op”

Een minimumprijs voor Chinese zonnepanelen en een invoerquotum moeten het grootste handelsdispuut ooit tussen China en Europa gaan oplossen. De gesprekken op het hoogste diplomatieke niveau naderen hun einde. Dit melden bronnen tegenover persbureau Reuters. Aan beide kanten zeggen diplomaten dat een deal erg dichtbij is. De Europese Commissie heeft sinds 6 juni een importheffing op Chinese zonnepanelen – en andere hardware (waifers en cellen) van 11,8 procent ingelast.

Minimumprijs zonnepanelen

Over welke minimumprijs wordt gesproken? Volgens bronnen aan beide kanten zou het gaan om 0,55 euro per wattpiek. De Chinezen verkochten hun zonnepanelen tegen een veel lager tarief, gemiddeld 0,38 euro per wattpiek, zegt de Europese Commissie op basis van eigen onderzoek. Uitgaande van een nieuwe minimumprijs van 0,55 euro per wattpiek, zou dit een stijging van ruim 44 procent betekenen ten opzichte van de prijs van 0,38 per wattpiek. Prijzen van Duitse fabrikanten zouden nog steeds op gemiddeld 0,77 euro per wattpiek liggen.

Prijseffect minimumprijs: rekenvoorbeeld
Een set van zes zonnepanelen van 245 wattpiek per zonnepaneel heeft een totaal vermogen van 1470 wattpiek. De nieuwe prijs van een dergelijk pakket zou vanaf 6 augustus gaan worden:

1470 Wp x 0,55 euro /Wp = 808,50 euro 

de oude situatie was als volgt: 

1470 Wp x 0,38 euro / Wp = 558,60 euro

Grofweg wordt het zonnepanelen-deel van de aankoop voor een compleet systeem 250 euro duurder. Dit zijn wel de (gemiddelde) bedragen die nu genoemd worden, maar dit geeft een indicatie wat voor prijseffect een minimumprijs gaat krijgen.

Invoerquotum

Ook het aanbod van Chinese zonnepanelen wordt ingeperkt. Nu hebben Chinese fabrikanten 80 procent van de Europese markt in handen. Dat moet worden teruggebracht naar 60 procent van de markt, een afname van 20 procent. Dit is overigens nog steeds onderwerp van gesprek, dus dit is nog niet vastgelegd.

Achtergrond prijsdumping

Het handelsdispuut tussen Europa en China is officieel een jaar geleden gestart. Een aantal Europese fabrikanten, verenigd in EU Prosun, hebben op 25 juli 2012 een klacht bij de Commissie gedeponeerd. Chinese fabrikanten zouden hun fabrikaat onder de kostprijs verkopen tegen dumpprijzen. Onderzoek van de Commissie heeft dit ook aangetoond. Er is China veel aan gelegen om tot een oplossing te komen: in 2011 is er voor 21 miljard euro aan Chinees zonnepanelen, waifers en cellen naar Europa geëxporteerd. Hogere importtarieven op hun waar zou hun export (voor een bepaalde periode) ernstig laten opdrogen.

Gemiddelde hogere prijs

In juni dit jaar motiveerde Eurocommissaris De Gucht het ‘tussentarief; van 11,8 procent als volgt: “De gemiddelde prijs van een module zou zonder deze dumpingpraktijken 88 procent hoger moeten zijn. Deze dumpingpraktijken berokkent Europese bedrijven schade en kost deze sector in Europa 25.000 banen. China produceert anderhalf keer zoveel zonnepanelen dan dat er wereldwijd vraag naar is. We willen naar een ‘level playing field’. ‘Faire’ prijzen zijn nodig om een gezonde markt te creëren. We zoeken wel de dialoog met de Chinezen om deze kwestie op te lossen. Dit is geen protectionistische maatregel. Degenen die dat beweren, hebben het verkeerd. We volgen de handelswetten die gelden”. China ging na dit nieuws er met gestrekt been in en kondigde een onderzoek aan naar de wijnexport vanuit de Europese Unie naar China.
Recentelijk kwam China met de aankondiging om poly-kristellijn uit de VS en Zuid-Korea extra te gaan belasten.

Hoger importtarief?

Het extra belastingtarief van 11,8 procent geldt tot dinsdag 6 augustus, over een kleine twee werken. Mocht er voor 6 augustus geen oplossing zijn gevonden, dan gaat een extra importtarief van gemiddeld 47,6 procent per Chinees zonnepaneel in. De heffingen verschillen per Chinese fabrikant en lopen van 37,2 procent tot 67,9 procent.

Gezien de inspanningen van beide kanten is de kans vrij klein dat deze hogere importtarieven van kracht worden. Maar niets lijkt tot nu toe zeker in deze zaak.

Bron: Reuters