7 vragen en antwoorden over deal Chinese zonnepanelen

7 vragen en antwoorden over deal Chinese zonnepanelen

De Europese Commissie en China hebben een akkoord gesloten over de import van Chinese zonnepanelen op de Europese markt. Het akkoord moet een einde maken aan de prijsdumping van Chinese fabrikanten van zonnepanelen, aldus eurocommissisaris De Gucht. Hij maakte afgelopen zaterdag het akkoord bekend na ‘weken van intensieve gesprekken’. Hiermee lijkt het grootste handelsdispuut tussen beide machtsblokken voorlopig ten einde. Lees hier 7 vragen en antwoorden over het akkoord.

1. Wat hebben de Europese Commissie en China afgesproken?
De belangrijkste afspraak is dat er een minimumprijs (‘bodemprijs’) komt voor in China geproduceerde zonnepanelen, waifers en zonnecellen die op Europese markt worden aangeboden. Fabrikanten zijn niet verplicht om hun waar voor deze bodemprijs aan te bieden (‘fixed price’), maar deze mag niet lager zijn. De Europese Commissie zal hierop gaan handhaven, aldus De Gucht. Wat mogelijke sancties worden bij het niet naleven van de minimimprijs, is onbekend. Maar gezien het belang van het akkoord, zullen hoge boetes volgen.

2. Waarom was een akkoord nodig? 
Een groep van Europese fabrikanten hebben vorig jaar een klacht bij de Europese Commissie ingediend vanwege prijsdumping. Chinese fabrikanten zouden zonnepanelen op de Europese markt aanbieden onder de kostprijs. Uit eigen onderzoek van de Commissie zouden deze praktijken bewezen zijn. De eerste prijsmaatregel volgde begin juni. Zonnepanelen die vanuit China naar Europa werden geëxporteerd, werden extra belast met 11,8 procent bij invoer. Bij geen akkoord tussen Europa en China voor a.s. 6 augustus, zouden hogere importtarieven volgen. De Gucht wil met het akkoord een ‘einde maken aan prijsdumping en de Europese markt van zonnepanelen stabiliseren’.

3. Wat wordt de minimumprijs voor Chinese zonnepanelen?
Wat de minimumprijs wordt, wordt deze week bekend gemaakt. Volgens geruchten zou het gaan om een prijs tussen de 53 eurocent en 57 eurocent per wattpiek. Onderzoek van de Commissie zou uitwijzen dat er Chinese zonnepanelen zijn aangeboden voor 38 eurocent per wattpiek. Dat betekent overigens niet dat alle Chinese zonnepanelen tegen deze prijs zijn aangeboden. Uit onderzoek van de Europese Commissie zou blijken dat deze prijs ver onder de prijs lag van Europese concurrenten. De gemiddelde prijs van een ‘Duits’ zonnepaneel zou op 70 eurocent per wattpiek liggen. De nieuwe minimumprijs zou per 6 augustus moeten ingaan. 

4. Komt er een invoerquotum voor Chinese zonnepanelen?
Er komt een invoerquotum voor Chinese fabrikanten. Volgens sommige bronnen zou er per jaar een volume van 7 gigawatt mogen worden verscheept. Dit komt overeen met ongeveer 28 miljoen zonnepanelen. Zodra fabrikanten dit quotum overschrijden, zullen de hogere importtarieven, oplopend tot bijna 70 procent, nog steeds van kracht worden. Onderzoek zou uitwijzen dat Chinese aanbieders 80 procent van de Europese zonnepanelenmarkt in handen hebben. Europa zou dit aandeel willen bijstellen naar 60 procent.

5. Worden Chinese zonnepanelen duurder?
Ja. De gemiddelde prijs van een Chinees zonnepaneel zal stijgen. De prijs is al eerder gestegen naar aanleiding van het invoertarief van 11,8 procent begin juni. Uitgaande van de nieuwe prijzen per wattpiek zal een zonnepaneel 30 tot 45 procent hoger geprijsd worden. Daarbij is meegenomen dat importeurs logischerwijs de hogere prijzen doorrekenen aan hun klanten, voornamelijk installateurs. Een set van 6 zonnepanelen zijn gemiddeld 250 euro duurder worden.
Lees hier een eerder bericht op Energiebusiness met een rekenvoorbeeld.

6. Hoe reageert de markt op het akkoord?
EU Prosun en AFASE, die elk tegengestelde belangen vertegenwoordigen, reageerden – logischerwijs- verschillend op de deal. Ze zijn wel beiden zeer kritisch over de Europese Commissie.

EU Prosun
EU Prosun, belangenbehartiger van een veertigtal Europese fabrikanten van zonnepanelen, zegt tegenover persbureau Belga: “De prijsafspraken zijn op hetzelfde niveau als de huidige dumpingprijzen”, legt voorzitter Milan Nitzschke uit. “Dit is een akkoord om tegen dumpingprijzen te blijven verkopen. Dat is een duidelijke schending van het Europese handelsrecht”. Nitzsche is niet tevreden over De Gucht: “Hij heeft immense schade toegebracht die verder gaat dan de zonnepanelenindustrie. Van staalproducenten tot de auto-industrie, niemand kan er nog zeker van zijn zijn gelijk te zullen halen in een zaak van zelfs de meest flagrante illegale gesubsidieerde dumping door producenten uit derde landen.”

Alliance for Affordable Solar Energy
AFASE, die enkele honderden Europese importeurs, leveranciers en installateurs van zonnepanelen vertegenwoordigt, zegt in een statement: “Niemand wint bij een slechte deal. We roepen beleidsmakers wederom op af te zien van instemming met prijsstijgingen, omdat deze niet leiden tot  een duurzame oplossing voor Europese installateurs en projectontwikkelaars in de zonne-energie branche. De voorlopige importheffingen die de EU op 5 juni instelde, zorgden reeds voor een flinke daling van de vraag naar zonnepanelen, resulterende in faillissementen van enkele prominente Europese bedrijven als Gehrlicher Solar”.

Dennis Gieselaar, directeur van de Nederlandse marktleider Oskomera en bestuurslid van AFASE, zegt: “We willen geen prijsverhogingen omdat deze leiden tot vraaguitval in Europa. Niemand zal erop vooruitgaan bij een overeenkomst die gebaseerd is op onredelijke minimumprijzen. Ook Europese fabrikanten niet. En dat allemaal in een tijd waarin de EU juist duurzame werkgelegenheid zou moeten stimuleren.”

7. Hoe reageert het Nederlandse kabinet op het akkoord?
Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een eerste reactie: “’Het is goed dat eurocommissaris De Gucht en China een compromis hebben bereikt over de import van Chinese zonnepanelen in de Europese Unie. Deze week worden de details bekend gemaakt en aan de lidstaten voorgelegd. Die ga ik goed bestuderen, want goede afspraken over de import van Chinese zonnepanelen is van groot belang voor het behoud van banen in de Nederlandse installatiebranche en voor het halen van de klimaatdoelstellingen”.

Bronnen: Europese Commissie / AFASE persbericht / RijksoverheidGazet van Antwerpen