Meeste zonne-energiesystemen in Oost-Nederland

Meeste zonne-energiesystemen in Oost-Nederland

In de oostelijke provincies (Gelderland, Overijssel) wordt de meeste zonne-energie opgewekt. Dit blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland.

Oost-Nederland koploper

In totaal zouden er ruim 93 duizend zonne-energiesystemen zijn geregistreerd. Dit komt neer op een totaal vermogen van 347 megawattpiek. De onderstaande figuur toont alle installaties die tot juli 2013 stonden geregistreerd. Klik om te vergroten. 

Kaartje zonnepaneelinstallaties site

Registratie zonnepanelen

Particuliere en zakelijke eigenaren van zonne-energiesystemen en andere duurzame installaties kunnen deze laten registreren op de website www.energieleveren.nl. De site is een initiatief van alle netbeheerders in Nederland en Energie Data Services Nederland (EDSN).

Duurzame installaties

De netbeheerders registeren naast zonnepanelen ook andere installaties die energie opwekken. Het belangrijkste doel van deze registratie is om de impact van duurzame energie opwek op het energienet te monitoren en het energienet geschikt te houden voor teruglevering. In totaal zijn 95.486 installaties geregistreerd met een totaal vermogen van ruim 2.270 megawatt (MW).

regsystemenNetbeheerNL

Bron: Netbeheer Nederland