IEA: Energiebesparing belangrijkste drijver CO2-reductie

IEA: Energiebesparing belangrijkste drijver CO2-reductie

Het besparen van energie is de belangrijkste ‘energiebron’ en een belangrijke drijver om minder fossiele energie te gebruiken, zegt het Internationaal Energie Agentschap in het ‘Energy Efficiency Market Report’. Wereldwijd wordt op dezelfde schaal geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen zoals in duurzame opwekking of fossiele verbranding, aldus de auteurs. In 2011 zou er 300 miljard dollar (ruim 217 miljard euro) in energiebesparende maatregalen zijn gestoken.

Energiebesparing

In het rapport wordt het belang van energiebesparing om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en CO2 te reduceren nogmaals benadrukt. Maria van der Hoeven, directeur van het IEA: “Energie-efficiëntie is een ‘verborgen brandstof’, zegt directeur van het IEA Maria van der Hoeven. “Er wordt wereldwijd dermate geïnvesteerd in energie-efficiëntie met energiebesparing als gevolg dat je de vraag kan stellen:  is de energie-efficiëntie niet alleen een verborgen brandstof maar eerder ’s werelds eerste brandstof?”

Niet gebruikte energie

IEA heeft berekend dat tussen 2005 en 2010 er in 11 landen (Australië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) door energie-efficiëntie maatregelen er voor een bedrag voor 420 miljard dollar aan olie is bespaard. In onderstaande figuur wordt inzichtelijk hoeveel miljard ton olie niet gebruikt is. De voornaamste reden is de gestegen olieprijs, die nog steeds toeneemt en strengere regelgeving vanuit Europa.

firstfuelieareport

In de onderstaande figuur wordt het totale verbruik van de 11 landen weergegeven en het deel ‘niet-verbruikte energie’. Het olie – , gas –  en stroomverbruik is redelijk stabiel gebleven, het verbruik van kolen is sinds de jaren zeventig afgenomen. Alternatieve brandstoffen zijn weer toegenomen.

energiemixiea

Bron: IEACleantechnica / PV-Tech