Directeur Oskomera: “Subsidie zonnepanelen is heroïne voor branche”

Directeur Oskomera: “Subsidie zonnepanelen is heroïne voor branche”

Dennis Gieselaar, directeur van zonnepanelenleverancier Oskomera, vindt nieuwe subsidies voor zonne-energie onnodig. Ze hebben een averechts effect op de zonne-energiebranche. Gieselaar: “Ik zie subsidie op zonnepanelen als heroïne voor de markt. Ondernemers worden er lui en minder scherp van”. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), heeft vanuit de politiek de subsidie voor zonnepanelen er doorheen gedrukt in Den Haag. Zij pleit op haar beurt voor een gegarandeerde prijs voor groene stroom, te vergelijken met het feed-in-tarief systeem in Duitsland.

Subsidie als heroïne

Dit blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis, die enkele ‘experts’ vroeg naar hun mening over de onlangs leeggegeten subsidiepot voor zonne-energie. Is het slim om deze succesvolle subsidie de nek om te draaien?
Oskomera Solar Power Solutions is leverancier geweest voor de collectieve inkoopactie 123Energie van Vereniging Eigen Huis. Gieselaar zegt over de afgelopen subsidie:  “Oskomera is groot geworden dankzij subsidies, laat dat duidelijk zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat de branche intussen zonder subsidies kan overleven. Een subsidie hoort het vliegwiel te zijn om een markt zogenoemd zelfdragend te maken. Dat is inmiddels gebeurd. Zonnepanelen zijn betaalbaar. Het is tijd dat de industrie de toegevoegde waarde van zonnestroom aan de consument duidelijk gaat maken. Ik zie subsidie op zonnepanelen als heroïne voor de markt. Ondernemers worden er lui en minder scherp van. Zonder subsidie worden leveranciers van zonnepanelen eindelijk gedwongen na te denken over hun propositie en de kwaliteit van hun dienstverlening. Dat komt ten bate van de consument.”

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks zegt over de subsidieregeling: “De stimuleringsregeling heeft GroenLinks binnengehaald bij de onderhandelingen over de begroting voor 2013. (…) Schone energie moet fiscaal gestimuleerd worden en er moet juist meer belasting op vieze energie worden geheven. Zolang het kabinet dat niet wil regelen, moet het maar via een subsidie. Uiteindelijk moet Nederland toe naar een regeling zoals die er is in Duitsland. Daar krijgen mensen een gegarandeerde prijs voor groene stroom. Daardoor weet je zeker hoe snel de investering zich terugbetaalt.”

Wim Sinke, manager programma-ontwikkeling zonne-energie bij ECN: “We hebben de afgelopen twee jaar gezien dat de zonnestroom voor particulieren concurrerend is geworden met stroom uit het stopcontact. De maatregel van de Europese Commissie met betrekking tot Chinese zonnepanelen heeft er wel voor gezorgd dat die iets duurder zijn geworden, maar zonnestroomsystemen zijn dankzij de salderingsregeling nog steeds rendabel. Toen de vorige subsidieronde werd aangekondigd, heeft de zonne-energiebranche al aangegeven dat de subsidie eigenlijk niet meer nodig was. Het zou de markt eerder verstoren dan helpen, toch werd de tegemoetkoming ingevoerd. Het heeft mij en vele anderen verbaasd. We hebben er lang naar uitgekeken dat zonnestroom financieel op eigen benen zou kunnen staan. Nu dat het geval is, moeten we ons gelukkig prijzen en keihard werken aan andere belangrijke zaken. Maak informatie over alle aspecten van zonnestroom toegankelijk, begrijpelijk en objectief.”

Subsidiepot

In dertien maanden tijd, vanaf juli 2012 t/m augustus 2013, hebben meer dan negentigduizend huishoudens een aanvraag voor de aanschaf van zonnepanelen ingediend. De ruim negentigduizend huishoudens kregen bij de aanschaf van zonnepanelen een tegemoetkoming van maximaal zeshonderdvijftig euro.

Lees op de website van Vereniging Eigen Huis nog meningen van Natuur & Milieu en Vereniging Eigen Huis over deze kwestie.

Bron: Vereniging Eigen Huis