Groothandel IBC SOLAR: “Verkoop zonnepanelen zit in dip”

Groothandel IBC SOLAR: “Verkoop zonnepanelen zit in dip”

De vraag naar zonnepanelen is sinds de zomer van 2013 fors afgenomen. Steeds meer ‘solarteurs’ hebben het moeilijk en sommigen houden het hoofd niet meer boven water. Ook de grote jongens merken de dip. Peter Meijers, directeur van groothandel IBC SOLAR B.V., zegt dat de omzet sinds de zomer fors is gedaald. Met maar liefst 70 procent. Hij vindt de afnemende vraag onterecht, want het prijsniveau van zonnepanelen zit nog steeds op een aantrekkelijk niveau, vergelijkbaar met het prijsniveau van medio 2012. IBC SOLAR B.V. levert als groothandel o.a. aan Zon-IQ (die voor energiebedrijf Eneco de actie Zon & Zeker uitvoert, redactie), E-ON en installateurs van verschillende grootte. Lees hier het interview dat Energiebusiness deed met Meijers.

Stilstand verkoop

De verkoop van zonnepanelen is in het derde kwartaal bijna tot stilstand gekomen. Meijers: “IBC SOLAR B.V. heeft in het derde kwartaal 70 procent minder omzet gedraaid in vergelijking met het tweede kwartaal. De subsidie voor particulieren is uitgeput. De invoer van Chinese zonnepanelen wordt door de Europese Commissie met importheffingen belast. We verwachten dat het totaal nieuw opgestelde vermogen in Nederland in 2013 lager zal zijn in vergelijking met 2012. Ik denk in 2013 in Nederland tussen de 200 en 220 megawatt weggezet gaat worden aan nieuw opgesteld vermogen”.

‘Mindset’

Meijers ziet de huidige malaise als een ‘backfire’ van de subsidieregeling voor zonnepanelen (deze subsidie liep van juli 2012 t/m augustus 2013, redactie). Meijers: “We wilden helemaal geen subsidie en dit is via de branche organisatie luid en duidelijk naar de politiek doorgegeven. We waren in eerste instantie blij met de subsidie, maar toen bekend werd dat deze pas vier maanden na dato zou ingaan, is de verkoop tot stilstand gekomen. De subsidie was en is niet nodig, want de branche kan op eigen kracht overleven. Zonder subsidie, in de periode 2011 tot 2012, is zonnestroom in Nederland namelijk ook gegroeid.  Er is nu bij de mensen een ‘mindset’ ontstaan dat zonnepanelen niet meer betaalbaar zouden zijn en je er beter niet in kan investeren. Dat is onterecht, want we zitten qua prijsniveau op hetzelfde niveau als begin 2012, toen de markt ook groeide”.

Betalingsmoraal

Meijers verwacht meer faillissementen in de solarbranche. Meijers: “Ja, we zien dat de betalingsmoraal van onze klanten al een tijdje afneemt. Het kost ons meer inspanning om te innen. Steeds meer leveranciers en installateurs ondervinden hevige concurrentie van inkoopcollectieven zoals die bijvoorbeeld door Vereniging Eigen Huis en Natuur & Milieu worden georganiseerd. Ik verbaas me regelmatig wat er bij een collectieve actie wordt aangeboden. Bij de actie 123energie werden bij eerdere edities zonnepanelen van het merk Yingli aangeboden, maar tegenwoordig wordt via die actie een ander merk aangeboden. In mijn ogen is dat merk van mindere kwaliteit. Collectieve acties spelen vooral in op de kracht van marketing en appelleren aan de trouwheid van hun leden. Veel aanbieders schermen met bijvoorbeeld een aanbod inclusief een iPad. Ik zou geen iPad willen, ik zou een korting van 500 euro willen op de totaalprijs. Het zijn ook partijen met veel invloed. Zo heeft Vereniging Eigen Huis door haar ledenaantal (700.000 leden, redactie) geweldig veel inkoopkracht”.

Europese afzetmarkt

ibcsolarNederland groeide in 2012 en in de eerste helft 2013 tegen de Europese trend in. Europa gold jarenlang als de markt met het grootste aandeel van de wereldwijde PV-markt. Dit Europese aandeel is gedaald tot ongeveer 30 procent en landen zoals China, VS en Japan zijn de belangrijkste afzetmarkten geworden. Volgens Meijers zal de Europese markt toch wel aantrekken. Meijers: “De Europese markt kun je niet afschrijven omdat nu hun aandeel op de wereldmarkt afneemt. Ik verwacht dat de vraag naar zonnepanelen de komende jaren weer aantrekt. We zitten nu op het prijsniveau van medio 2012 en destijds ging het met de markt ook goed. Het is niet gerechtvaardigd dat de markt zo stil is. De moduleprijs is nog steeds de grootste prijscomponent van een zonnestroom-installatie”.

Importheffingen

Wat merkt Meijers van de invoerheffingen op Chinese zonnepanelen? IBC SOLAR B.V. voert namelijk zonnepanelen in van de Chinese fabrikanten Yingli en Trinasolar. Meijers: “Het eerste directe effect op de invoerheffingen begin dit jaar waren dat veel installateurs en leveranciers hun magazijn hebben vol gekocht. We kopen als groothandel nu ook buiten China in. Waar? Laat ik zeggen in Zuidoost Azië. Daarnaast brengen we een eigen ‘white label’, IBC PolySol en IB MonoSol, op de markt, die zowel in Azië als in Europa wordt geproduceerd”. Meijers vertelt dat niet met elke fabrikant zomaar een contract wordt aangegaan: “De doorlooptijd van een geheel nieuwe leverancier van modules duurt tussen de 6 en de 12 maanden. Nieuwe partijen moeten voldoen aan onze kwaliteits – en certificeringseisen. We doen zelf een aantal aanvullende testen op de modules, die enkele dagen tot maanden in beslag kunnen namen. Zo doen we een damptest die 2000 uur in beslag neemt”.

Eigen productie

In een eerder interview van april dit jaar gaf Meijers aan dat IBC SOLAR in gesprek was met een Chinese partij om een productielocatie in Europa op te richten. Meijers: “We hebben bedankt voor de eer om daar in te stappen. Het is voor ons – zoals altijd – een kosten – en batenoverweging. Maar we staan er niet negatief tegenover. Er gaat natuurlijk enorm veel logistiek gepaard om zonnepanelen vanuit China naar Europa te halen. Dat kan volgens mij een stuk efficiënter. Feit is dat de arbeidskosten in Europa nog steeds een stuk hoger liggen dan in Azië, hoewel arbeidskosten maar een betrekkelijk klein onderdeel is van de totale productiekosten. Veel is geautomatiseerd. Een alternatief is, wat je steeds meer ziet gebeuren, dat bestaande fabrieken van failliete fabrikanten in Europa worden opgekocht. Het Koreaanse Hanwha (die het Duitse Q-Cells overnam en een productiefaciliteit in Italie bouwde, redactie) past dit bijvoorbeeld al toe in Europa”.

Saldering

Onlangs is bekend geworden dat de huidige salderingsregeling nog tot eind 2017 in tact blijft. Dat geeft de zonne-energiebranche alvast enig houvast, toch?  Meijers: “Ja, die zekerheid hebben we gekregen, met de melding dat de salderingsregeling na 2017 herzien gaat worden. Dit betekent echter niet dat nu vast staat dat saldering vanaf 2017 van de baan is. Ik vind dat de overheid lange termijn duidelijkheid moet bieden door consistent beleid te voeren. Het doel van de Rijksoverheid is om nog 4 gigawatt zonnestroom in 2020 te behalen en de BV Nederland wil zich profileren als kennisland. Dan zullen ze ook de zonne- en windenergiesector moeten gaan faciliteren.

Energieopslag

Meijers: “Zonne-energie is nu nog sterk afhankelijk van saldering, maar dat wordt minder zodra de kosten van energieopslag afnemen. In Duitsland slaan particulieren energie al lokaal op. Daar zijn al omvormers op de markt waarmee zonnestroom opgeslagen kan worden. Ook in Nederland is de noodzaak ontstaan om opslag aantrekkelijker te maken. Het is het begin van een ‘mini-smartgrid’. Ik verwacht dan ook dat het aandeel ‘offgrid-producten zal toenemen en een groei van dubbele procenten gaat doormaken”.