Versobering saldering gekoppeld aan uitrol slimme meter

Versobering saldering gekoppeld aan uitrol slimme meter

Het kabinet wil vanaf 2020 de huidige salderingsregeling voor duurzame energie gaan versoberen. Voorwaarde is wel dat de slimme meter grootschalig en succesvol is uitgerold. Het plan is onderdeel van Belastingplan 2014. De maatregel met betrekking tot de saldering kan nadelige gevolgen voor lange termijn investeringen zoals een zonnestroominstallatie.

Salderen

Op dit moment mogen kleinverbruikers van elektriciteit hun verbruik salderen (‘wegstrepen’) met hun eigen opwek. Volgens minister Kamp van Economische Zaken is saldering de ‘meest genereuze’ regeling van de Rijksoverheid. De regeling is interessant omdat met saldering geen energiebelasting en btw hoeft te worden afgedragen. Dit fiscale voordeel voor saldering loopt op tot ongeveer 60 procent per verbruikte kWh. Vanaf 1 januari 2014 vervalt de huidige salderingsgrens van 5000 kWh. Deze verandering is van toepassing op grotere zonnestroominstallaties.

Elektriciteitswet

Bij een recente behandeling van de Elektriciteitswet in de Eerste Kamer liet Kamp zich al ontvallen dat hij de huidige salderingsregeling per 2020 wil gaan versoberen. Hij somde op wat de Rijksoverheid doet aan het stimuleren van duurzame energie. Zo krijgt collectieve opwek van duurzame energie een korting op de energiebelasting, een regeling die is opgenomen in het Energieakkoord. Minder ‘genereus’ dan salderen, maar toch een voordeel van 7,5 cent per kWh.

De regeling leidde vooraf vanuit het bedrijfsleven, energie coöperaties en energie-experts tot kritiek. Een groep ondernemers stuurde in augustus een brief naar de onderhandelaars van het Energieakkoord. Er werden vooral vraagtekens gezet bij de uitvoerbaarheid van de kortingsregeling. Zo zou de regeling leiden o.a. tot onnodige administratieve lasten. Ook waren er twijfels of de verschillende instanties zoals AgentschapNL en de Belastingdienst consequent omgaan met de kortingsregeling. De derde stimulans die de minister noemde was de subsidieregeling SDE+. In de praktijk worden via deze regeling vooral biomassaprojecten gestimuleerd.

Integratie stimuli

Het ministerie van Economische Zaken maakte in 2013 via verschillende Kamerbrieven de indruk dat de huidige regeling voor saldering- op termijn – hervormd moet worden. Kamp maakte onlangs bekend dat de huidige regeling voor saldering tot eind 2017 in stand blijft. Daarna zou er sprake zijn van een ‘overgangsregeling’.  Kamp maakte bekend dat hij de salderingsregeling en de korting op de energiebelasting wil integreren. Voorwaarden zijn een grootschalige uitrol van de slimme meter en succesvolle praktijkervaringen met collectieve projecten, die gebruik maken van de korting op de energiebelasting. De wijziging voor saldering per 2020 betekent feitelijk dat de fiscale stimulans van 23 cent per kWh wordt teruggebracht naar 7,5 cent per kWh. Voor investeerders kan de maatregel invloed hebben op hun beslissing voor zonne-energie te kiezen.

Duitsland

Ook is de uitrol van de slimme meter niet onomstreden. Duitsland heeft bijvoorbeeld haar uitrol getemporiseerd. De Duitse regering volgt daarbij een studie van Ernst & Young. Huishoudens gaan teveel opdraaien voor de kosten die gemaakt gaan worden, zo luidde de uitkomst. De energie-intensieve industrie zou juist van de uitrol profiteren. Duitsland gaat daarmee voorbij aan de Europese richtlijn om in 2022 80 procent van alle huishoudens van een slimme meter te voorzien.

Uitrol slimme meter

De rechtsvoorganger van de huidige Autoriteit Consument & Markt, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, maakte in februari dit jaar bekend dat er in totaal 117.000 slimme meters zijn geplaatst. Kamp verwachtte dit jaar in totaal 500.000 stuks te laten plaatsen, maar deze grootschalige uitrol is uitgesteld. Uitkomsten van de kleinschalige uitrol worden nog geanalyseerd. EZ wil de slimme meter aan 100 procent van de huishoudens aanbieden en gaat uit van een ‘weigeringspercentage’ van 2 procent, aldus energienieuwsdienst Energeia.

Bron: Eerste Kamer