Frits Verhoef (Energieker): “Scheuten-incident is ons fataal geworden”

Frits Verhoef (Energieker): “Scheuten-incident is ons fataal geworden”

“Het moet vooral geen zeurverhaal worden”, zegt ondernemer Frits Verhoef van de failliete PV-leverancier Energieker. Dat wordt het niet. Verhoef vertelt openhartig over zowel externe als interne factoren hebben geleid tot het faillissement van zijn bedrijf.

Branchelieveling

Eind oktober kwam het nieuws naar buiten dat Energieker failliet is verklaard. Het bedrijf uit Amsterdam is opgericht in 2008 en behoort samen met een aantal andere bedrijven (o.a. Ecostream, Solar NRG, Oskomera Solar Power Solutions, Awizon – red.) tot de eerste solarbedrijven van Nederland. Energieker groeit de eerste jaren van zijn bestaan snel en maakt naam als sympathiek bedrijf met mooie projecten. Het speelveld in Nederland kent veel minder aanbieders dan nu het geval is. Energieker maakt naam met aparte projecten. Zo wordt er op appartementen van woningcorporatie Heuvelrug Wonen in totaal bijna duizend zonnepanelen geplaatst van Scheuten Solar. Op dat moment was het een van de grootste PV-installaties van de bestaande woningbouw in Nederland. Bijzonder is dat de zonnepanelen in de vorm van een schans zijn gemonteerd. Elk jaar kan Verhoef nieuw personeel aannemen en projecten aannemen. Tot aan het faillissement heeft Energieker in totaal 7,5 megawattpiek geïnstalleerd.

Aannemerij

Verhoef kijkt terug op de levensloop van Energieker: “De eerste drie jaar waren superleuk. We deden uitdagende projecten waarbij we veel met de opdrachtgevers konden meedenken en we veel creativiteit kwijt konden. Maar 2012 en 2013 zijn zwaar voor ons geweest. Ik heb continu het gevoel gehad dat we achter de feiten aanliepen en dat onze business niet meer te managen was”. Hij zag zijn bedrijf langzaam uitgroeien tot een installatiebedrijf, een ander type bedrijf dan in de eerste jaren. Verhoef: “Je bent eigenlijk een aannemer, een geheel ander vak. Dat vereist een heel andere bedrijfsvoering en ‘mindset’. Het bezorgde me veel stress. Elke keer als het stormde, hield ik mijn hart vast. Kunnen mijn mensen wel het dak op? Wat betekent dit voor het project? Je hebt te maken met veiligheidsvraagstukken en allerlei factoren waar wij als bedrijf niet voldoende op ingericht waren. Het vergt ook een ander type directeur, want je runt gewoon een aannemerij en daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Bovendien zijn de marges flinterdun, dus op het moment dat een project tegenzit, ga je financieel het schip in”.

Gemeente Den Haag

Verhoef: “De solarmarkt is een jonge en zich constant ontwikkelende markt. Je hebt te maken met nieuwe producten, kwaliteit die ter discussie staat, montagemethoden die telkens weer verbeteren en veranderen en een prijs die permanent onder druk staat. In die markt hebben wij ook projecten aangepakt die achteraf een verkeerde keuze bleken. Bijvoorbeeld een opdracht voor de gemeente Den Haag in 2012.  Die opdracht groeide ons boven het hoofd. Dat project voor het gemeentehuis heeft ons veel meer tijd gekost dan we vooraf verwacht hadden. Het begon er al mee dat de gemeente, ondanks ons advies, flexibele zonnecellen wilde laten inkopen. Deze flexibele zonnepanelen kwamen van een voor ons onbekende leverancier in Italië. Die wilde een vinger in de pap hebben voor wat betreft de montage op het bestaande dak. Het resulteerde in teveel niet begrote uren. Het project heeft ons veel energie en mankracht gekost, maar we hebben geen winst gemaakt op dat project. In deze klant hadden wij achteraf beter niet kunnen investeren”.

Scheuten Solar

In 2013 zijn de defecte aansluitboxen van Scheuten Solar een forse klap voor Energieker. Voor veel projecten werden namelijk zonnepanelen van dit merk ingekocht. Het waren gecertificeerde hoge kwaliteitspanelen die werden geproduceerd in Nederland. Verhoef betitelt de nasleep van dit incident als een voorname oorzaak van het faillissement van Energieker. Verhoef: “Nadat de Voedsel – en Warenautoriteit de noodklok had geluid, zijn we continu bezig geweest om klanten te informeren en oplossingen te onderzoeken die nog niet voorhanden waren. Energieker koos er ook voor om veel tijd te investeren in het aanbieden van alternatieve oplossingen zoals het bieden van vervangende panelen tegen kostprijs. We zijn uiteindelijk tot augustus 2013 bezig geweest met het managen van dat probleem. Doorbraak was een oplossing van collega bedrijf New Energy Systems, waarmee het technische euvel verholpen kon worden. Dit was eindelijk een concrete oplossing die wij onze klanten konden aanbieden. Het heeft ertoe geleid dat we die hele periode geen tijd hebben gehad om ons te richten op nieuwe klanten. Dat is funest geweest, want je hebt sales hard nodig om in deze business te blijven overleven”.

Prijsdruk

Ook de continu dalende prijzen van zonnepanelen hielpen niet. Verhoef: “Elk jaar verdubbelde onze afzet van zonnepanelen, maar onze omzet bleef stabiel. Op de lange termijn leidt tot een onhoudbare situatie”. Verhoef ziet in de collectieve inkoopacties ook als een oorzaak van de constant dalende prijzen: “Hoewel we niet vaak hebben meegedaan aan aanbestedingen voor collectieve inkoopacties, gaat het bij deze acties om de laagste prijs en niet om de kwaliteit. Dat leidt ertoe dat veel bedrijven zich continu moeten herpositioneren om te overleven. En dat lukt niet iedereen”.

Financieel wankel

Deze factoren maakte de financiële positie van Energieker kwetsbaar. Verhoef zoekt begin 2013 dan ook contact met een Belgisch bedrijf, waarmee ze eerder zaken hebben gedaan. Doel van de gesprekken was om samen nieuwe business binnen te halen, waarmee Verhoef nieuwe kansen zag voor Energieker. Een samenwerking zou ook de huisbank van Energieker het vertrouwen geven om voorlopige nieuwe kredieten te verstrekken en oude kredieten voorlopig niet op te eisen. De gesprekken eindigden echter met een sof. Verhoef: “Op het laatste moment hebben zij ervoor gekozen om af te zien van de deal. Dat was een tegenvaller, want we stonden op het punt om de handtekeningen te zetten. Formeel gezien hadden zij nog de mogelijkheid om af te zien van de deal, maar het was toch een verrassing. Daar ben ik wel een week ziek van geweest ja. Ik realiseerde me dat dit het einde betekende voor Energieker. Het is vooral zuur voor onze klanten en voor mijn personeel. We hebben alles in het werk gesteld om voor onze klanten te redden wat er te redden viel. We zijn nu nog met partijen in gesprek om onze ZonZeker garantieservice over te nemen”.

Rechtbank

Het feitelijke uitspreken van het faillissement heeft er bij hem flink ingehakt. Verhoef: “Het is vrij mensonterend om je faillissement te ervaren. Het uitspreken van een faillissement is een kwestie van een paar minuten, maar wel indrukwekkend. Je zit in een grote zaal, met alleen een rechter en een griffier, die op een verhoging zitten. Je zou bijna denken dat je 5,5 jaar voor niets hebt gewerkt. En dat is natuurlijk helemaal niet het geval”.
Het verhaal dat Verhoef met Energieker heeft willen vertellen staat nog steeds overeind. “Mijn streven was en is om de wereld een stukje groener te maken door de inzet van zonne-energie. En daar hebben we flink aan bijgedragen. Nu moet ik op zoek naar een andere manier om dit verhaal weer op te pakken. Methoden zijn er genoeg”.

Het heeft Verhoef goed gedaan dat hij veel steunbetuigingen heeft ontvangen uit de solarbranche. Hij wil wel actief blijven in de duurzame energiesector.