ABN AMRO: Emissiehandel moet verder op de schop

ABN AMRO: Emissiehandel moet verder op de schop

De Europese CO2-emissiehandel functioneert niet goed en moet verder op de schop. De Europese energieplannen tot 2030 zijn niet ambitieus genoeg om haar klimaatdoelen te behalen, aldus het Economisch Bureau van de ABN AMRO in haar Energie Monitor. De prijs per emissierecht moet naar 40 euro. Nu ligt de prijs op ongeveer 7 euro. De onenigheid van lidstaten over welke maatregelen nodig zijn, helpt ook niet mee.

Emissiehandel

Het is een publiek geheim dat het ‘Emission Trading Scheme’, in 2005 door de Europese Commissie in het leven geroepen, averechtse effecten heeft. De doelstelling was simpel: het bedrijf dat meer CO2 de lucht inblaast, betaalt meer. Het adagium van ‘de vervuiler betaalt’. Sinds 2011 is er echter een fors overschot aan CO2-emissierechten ontstaan, inmiddels een overschot van 2 miljard stuks. De systematiek kreeg echter te maken met externe factoren. Vanaf de economische crisis in 2008 nam de vraag naar energie af. Ook nam, sinds 2010, de prijs van kolen en gas af. Doordat de prijs van CO2-emissierechten sterk is afgenomen, kozen bedrijven – logischerwijs – voor de energiebron met de laagste prijs: kolen. Deze trends worden gevisualiseerd door onderstaande grafieken.

Schermafbeelding (62)

‘Backloading’-maatregel

Eind januari dit jaar heeft de Europese Commissie besloten om het aanbod van CO2-emissierechten te verlagen. Zo wordt het overschot aan rechten in de periode 2014-2016 met 900 miljoen rechten verminderd. In de periode 2019-2020 komen deze rechten weer op de markt. Doel is om de prijs van CO2-rechten weer omhoog te stuwen. In de onderstaande grafiek is ook weer een lichte stijging te zien van de prijs. Schermafbeelding (63)

Nieuwe plannen

In de nieuwe energieplannen van de Europese Commissie wordt verder aan het ETS-mechanisme gesleuteld. Een van de plannen is om in de periode 2021-2030 een reserve machisme in te bouwen. 12 procent van het totaal wordt uit de markt gehaald en worden weer beschikbaar als de markt daarom vraagt. Volgens de economen van de ABN AMRO gaat dit niet ver genoeg: “Om het systeem echt goed te laten werken zou de prijs van de CO2-emissierechten moeten stijgen naar een niveau van meer dan EUR 40. Deze tijdelijke aanpassingen zijn daarvoor bij lange na niet voldoende. Daarnaast is het de vraag of de EC in staat is om op lange termijn het beleid van de ETS dusdanig aan te passen dat het a.)prijzen structureel verhoogt en b.) brede draagkracht vindt onder de lidstaten”. De bank gaat niet verder in welke maatregelen dan wel nodig zijn.

Gasprijzen

Tussentijds is in de VS de aardgasprijs door het plafond geschoten. Door extreme kou is de vraag naar gas (Henry Hub) enorm toegenomen. Een verviervoudiging van de gasprijs is het gevolg. In Europa is vanwege de relatief zachte winter een tegengestelde beweging gaande. Daar zal de prijs dalen vanwege een afnemende vraag naar gas. De economen verwachten echter dat de gasprijs in de VS weer aantrekt vanwege nieuwe, economische groei.

Schermafbeelding (64)
TTF l.a  is linkeras en Henry Hub r.a.  is rechteras

Bron: ABN AMRO