2013: elke 5 minuten een nieuw PV-systeem

2013: elke 5 minuten een nieuw PV-systeem

In 2013 zijn er in Nederland in totaal zo’n 100.000 zonnestroominstallaties geplaatst. Ter vergelijking: in de gehele VS was dit 160.000. Eventorganisator Solarplaza heeft een mooie infographic gemaakt van alle mijlpalen van vorig jaar.

Elke 5 minuten een PV-systeem

In totaal is er in 2013 grofweg 100 megawattpiek bijgeplaatst. Dit brengt de totale capaciteit aan zonne-energie op 700 MWp. Vooral in de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland werden veel nieuwe systemen geïnstalleerd.
Energiebusiness doet een poging deze groei te verklaren:

  • Salderingsregeling: de elektriciteit via een eigen installatie wordt ingevoed op het elektriciteitsnet kan worden afgetrokken van het eigen verbruik. Dit heet het salderen, wegstrepen van je verbruik. Als je meer opwekt dan verbruikt, krijg je een (extra) terugleververgoeding vanuit het energiebedrijf. Vanaf 2017 gaat deze regeling hoogstwaarschijnlijk veranderen, zo kondigde minister Kamp van Economische Zaken medio november vorig jaar aan.
  • BTW-aftrek: sinds 20 juni 2013 worden ook particuliere bezitters van een PV-systeem gezien als ondernemer door de fiscus. Dit heeft als voordeel dat de btw van de inkomstenbelasting kan worden afgetrokken. Over de teruggeleverde stroom moet dan wel btw worden betaald, maar de meeste particulieren krijgen hier vrijstelling omdat ze onder de grens van 1345 euro btw blijven (Kleine Ondernemers Regeling).
  • Subsidie: de groei is mede te verklaren door de subsidie vanuit de Rijksoverheid voor particuliere PV-systemen. Deze heeft van juli 2012 tot en met augustus 2013 gelopen. Ook zijn er vanuit de gemeente en provincie tijdelijke subsidieregelingen te vinden.
  • Btw voordeel: bij de installatie hoeft over het arbeidsloon 6 procent in plaats van 19 procent btw betaald te worden. Dit voordeel voor woningen ouder dan 2 jaar geldt nog tot 1 januari 2015.
  • Prijs: steeds meer mensen maken de rekensom en zien zonnestroom concurreren met grijze stroom. Ze zijn bereid een terugverdientijd van 10 jaar en minder te accepteren. Zolang ze de komende tien jaar op dezelfde plek blijven wonen.
  • Aanbodzijde: steeds meer aanbod en initiatieven vanuit conventionele partijen zoals energiebedrijven, gemeenten en brancheorganisaties. Bij een (conventioneel) deel van de consumenten zorgt dit voor meer vertrouwen om tot koop over te gaan.
  • Peer-to-peer reclame: naarmate er meer mensen zonnepanelen kopen, raken steeds meer mensen ‘besmet’ met het PV-virus.
  • Onafhankelijkheid: voor een klein deel van de consumenten zal onafhankelijkheid een rol spelen. Ze willen steeds minder bemoeienis vanuit de overheid en zelf hun stroom opwekken, individueel of collectief.

De redactie staat open voor andere verklaringen, reageer onder het bericht.

Solar NL infographic 05

Solar Future NL

Op dinsdag 27 mei a.s. vindt in de Beurs van Berlage het event The Solar Future NL plaats. Verschillende sprekers delen hun ervaringen waaronder Jeremy Leggett (Solar Century), Thierry Lepercq (Solairedirect) en Michael Sterner (OTH Regensburg). Daarnaast spreken bekende gezichten zoals Wim Sinke (ECN, Universiteit Utrecht) en Peter Segaar (PolderPV) en Ron Verschoor (Zonnegrond) en Ronald Franken (Atrive).

Bron: Solar Future NL