Zo overleef je als solarbedrijf een faillissement

Zo overleef je als solarbedrijf een faillissement

Eind vorig jaar werd de Nederlandse PV-markt opgeschrikt door faillissementen van enkele toonaangevende groothandels. Er gaan er meer volgen, want de huidige flinterdunne marges zijn niet vol te houden. Teus Olivierse, directeur van Solar Electricity Development: “In drie jaar tijd is dit een complete prijsvechtersmarkt geworden.”
Bart Wansink, voormalig mede-eigenaar van groothandel Natutech: “Advies en kwaliteit gaat het op de lange termijn winnen van verkoop.”

Natutech

Aan de andere kant van de lijn valt het soms enkele momenten stil. Het is de eerste keer dat Bart Wansink uitvoerig terugblikt op het faillissement van zijn ‘kindje’ Natutech. “Zakelijk en privé ben ik sinds het faillissement door een behoorlijk zware periode gegaan die ik mijn ergste vijand niet toewens. Ik kan er nu gelukkig positiever op terugkijken.”
Natutech, een van de snelste groeiende PV-groothandels van Nederland in de jaren 2013 en 2012, ging formeel 20 januari dit jaar failliet. De markt donderde na de zomer van 2013 in elkaar na het stopzetten van de Rijkssubsidie op zonnepanelen en de ingestelde importheffing vanuit de Europese Unie op Chinese modules en cellen.
Wansink: “We bleven met voorraden in onze maag zitten. We kregen geen nieuw krediet meer. In januari was het vertrouwen bij klanten al verdwenen, waardoor het niet meer te redden was.”

FD Gazelle Awards

Het faillissement was des te wranger omdat het bedrijf eind 2013 nog door het Financiële Dagblad uitgeroepen werd tot het snelst groeiende PV-bedrijf van de provincies Zuid-Holland en Zeeland. (De uitkomsten van deze ondernemerswedstrijd zijn gebaseerd op de omzetcijfers van de jaren 2013, 2012 en 2011 en niet zozeer de bedrijfsresultaten, redactie)
Dat Wansink met zijn medeaandeelhouder niet op een lijn kwam over de nieuwe koers van het bedrijf, maakte de situatie niet gemakkelijker. Hij zegt: “We zijn nu niet meer ‘on speaking terms’ zoals dat heet. De komst van een externe bewindvoerder leidde niet tot een oplossing. Ook een overname door andere partijen ging niet door.”

Overname Klimaatgarant

Hoe heeft Wansink zich uit deze penibele situatie gered? “Wansink had contact met verschillende zaken relatie en zo verteld hij gekeken naar wat de beste oplossing zou zijn. Tijdens de surseance van betaling zijn verschillende gespreken gevoerd met waaronder Klimaatgarant , dit leidde ertoe dat Klimaatgarant een deel van de activiteiten van Natutech overnam”. Formeel is er geen sprake van een doorstart, want de naam Natutech is komen te vervallen en Wansink is nu in dienst als directeur van Klimaatgarant Solar, de solartak van Klimaatgarant.

Solar Electricity Systems

Olivierse-e1304968736190Teus Olivierse moest enkele maanden eerder, in november 2013, de stekker uit Solar Electricity Systems trekken. De solarteur is in thuisprovincie Noord-Holland bekend van collectieve inkoopacties zoals Zon op Alkmaar, RABOZon, Ijmond Route du Soleil. Ook in Friesland heeft het bedrijf voor collectieven zonnepanelen geleverd.
Olivierse noemt het instabiele klimaat door tijdelijke, volgens hem onnodige subsidies en de ingestelde EU-importheffing als redenen van het faillissement. Hij zegt: “De PV-markt is in drie jaar tijd een prijsvechtersmarkt geworden. Ik merk dat er nu minder vraag is naar partijen die goed advies en integraal adviseren over duurzaamheid. De laagste prijs is doorslaggevend.”

Samen Zonne-Energie

Ingrijpend was de komst van de online veiling Samen Zonne-Energie, dat wordt georganiseerd door het bedrijf iChoosr in opdracht van tientallen Noord-Hollandse gemeenten. De solarteur met de laagste prijs wint en kan de ingeschreven bewoners benaderen. Olivierse: “We hebben meegemaakt dat klanten naar aanleiding van deze veiling contracten bij ons introkken. We hebben er enkel nadelen van ondervonden”.

Importtarieven

Het meest emotionele moment was het besluit om faillissement aan te vragen, aldus Olivierse. Hij zegt: “Dat betekent nogal wat. We hebben alle salarissen netjes betaald en hadden enkel nog een schuld bij de fiscus. Dat was ook wrang. In de periode maart tot augustus 2013 moesten we als kleine installateur een borg van 50.000 euro bij de Belastingdienst afgeven om zonnepanelen te kunnen importeren (een uitvloeisel van de EU-maatregel om geïmporteerde zonnepanelen uit China te moeten registeren per maart 2013, redactie) Per augustus vorig jaar is die borg omgezet naar de importheffing. Weg borg en geld.”

Teruggekocht

Formeel heeft de moedermaatschappij, Solar Electricity Development, de boedel van haar dochtermaatschappij, teruggekocht. “Daar ging de nodige discussie met de curator aan vooraf, maar uiteindelijk zijn we een reële prijs overeengekomen. We wilden ook onze bestaande klanten de garanties blijven bieden. Formeel hoef je dat na een faillissement niet te doen. Door het overnemen hebben klanten geen enkele last ondervonden.”
In het faillissementsverslag wordt de boedel en goodwill geschat op zo’n 25 duizend euro.

Nieuw elan

De solartak van Klimaatgarant doet voor een deel feitelijk hetzelfde als Natutech, echter licht de focus nu veel meer on een stukje meerwaarde te bieden. Zijn werk is een stuk interessanter geworden, zo vertelt hij, omdat hij klanten, voornamelijk bouwconcerns, nu veel uitgebreider kan adviseren over zonne-energietoepassingen. “Klimaatgarant Solar heeft haar meeste klanten in de bouwsector en totaal installateurs zoals instalcenters. We ontzorgen bouwbedrijven en installateurs door de duurzame technieken zoals zonnepanelen te adviseren, leveren en indien gewenst te  exploiteren. Het is te vergelijken met een Energy Service Company, een ESCo inderdaad. We kopen de zonnepanelen in, laten ze installeren door een van onze partners en kunnen eventueel onderhoud aanbieden”.

Strengere epc-norm

Volgens Wansink gaat de vraag hiernaar alleen maar toenemen, omdat per 1 januari 2015 de energieprestatie-coëfficiënt (EPC)-norm voor nieuwbouwwoningen strenger wordt: van 0,6 naar 0,4 gaat. Duurzame of isolatiemaatregelen zijn nodig om de nieuwe norm te halen. Hij zegt: “We kunnen dit gebruiksklaar (‘turnkey’) op laten leveren. De bouw heeft moeite om het zelf te organiseren. Volgens ons is dit de beste oplossing om de woningbouw energieneutraal te krijgen.”

Hogere marges

Wansink vertelt dat de bruto winstmarges omhoog moeten in de solar wereld. “We moeten een marge van tussen de 20 en 25 procent behalen dit kan door een totaal oplossing te bieden. Je moet harde garanties af kunnen gegeven en zeker weten dat een zonne-energie systeem het gewenste aantal kWh zal opwekken, dit niet alleen het eerste jaar maar ook nog eens na 25 jaar op basis van de afgegeven rendementen door de fabrikanten. Ik weet dat bepaalde groothandelaren in de PV-wereld rond moeten komen van tussen de 6 en 10 procent marge. Ze bieden zonnepanelen aan voor 53 eurocent per wattpiek. Uitgaande van een kostprijs van 49 eurocent per wattpiek, halen ze 7,5 procent winstmarges. Op deze manier is hun bedrijf niet levensvatbaar. Ik verwacht dat op de lange termijn advies het gaat winnen van in – en verkoop.”
Wansink verwacht meer faillissementen onder distributeurs en groothandelaren de komende tijd.

Noord-Holland Zon

Ook Olivierse zit niet stil. Met zijn andere dochtermaatschappij Solar Electricity Products doet hij met de dakmontagesteun Solar Bear goede zaken. Hij koopt zonnepanelen in voor installateursgroothandel SALO en hij geeft de aangesloten (totaal) installateurs advies op het gebied van zonne-energie (panelen en collectoren).
Met de stichting Noord-Holland Zon levert hij advies en maatwerk op alle vlakken van duurzaamheid, zeg maar een tegenwicht aan de actie Samen Zonne-Energie in de provincie Noord-Holland. De initiatiefnemers zijn Solar Electricity Development, installatiebedrijf Van Schaijk en Besseling Techniek.
De insteek is: kwaliteit, maatschappelijk ondernemen en regionale werkgelegenheid. Wat verstaat hij daaronder?
Olivierse: “Voor mij is MVO in de eerste plaats het hanteren van een eerlijk uurtarief. Bij ons krijgen installateurs een eerlijk uurtarief. Kwaliteit gaat om de kwaliteit van de installatie zelf en om mensen continuïteit van werk te bieden. Inmiddels hebben we zes regionale installateurs en drie aannemers die werkzaamheden voor de stichting uitvoeren. In 2015 moet in iedere Noord-Hollandse gemeente minimaal één installatiebedrijf en één bouwkundig aannemer actief in de stichting participeren.”

Enkele cijfers op een rij

Natutech
Gevestigd in Barendrecht (Zuid-Holland), opgericht in 2010
Groothandel in de PV-merken: ET Solar, CSUN en Canadian Solar en
SMA en Solarmax omvormers.

Bruto omzetten
2013: ruim 2,5 miljoen euro (59 duizend euro verlies!)
2012: 1,45 miljoen euro (19,7 duizend euro winst)
2011: 692 duizend euro (15 duizend euro winst)

4 medewerkers ten tijde van faillissement

Solar Electricity Systems
Werkmaatschappij formeel gevestigd in Leeuwarden, opgericht in septeber 2011. Moedermaatschappij Solar Electricity Development is gevestigd in Broek op Langedijk (Noord-Holland).
In – en verkoop van zonnepanelen – en zonne-energieinstallaties (in China)
Bekend van o.a. de collectieve inkoopacties: Zon op Alkmaar, RABOZon, Ijmond Route du Soleil.

Bruto omzetten
2013: + 1,7 miljoen euro (- 183 duizend euro verlies)
2012: + 1,6 miljoen euro ( – 101 duizend euro verlies)
2011: 10 duizend euro (- 6 duizend euro verlies)

6 medewerkers ten tijde van het faillissement. Er werken nu drie man bij Solar Electricity Development.