Varende Warmte: Transport van restwarmte per schip krijgt subsidie

Varende Warmte: Transport van restwarmte per schip krijgt subsidie

Het onderzoeksproject ‘Varende Warmte’ waarbij restwarmte uit industriële processen per schip vervoert wordt naar woonwijken, wordt met een Topsector Energie-subsidie verder onderzocht.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium waar onder andere Adviesbureau DWA en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) deel van uitmaken.

Varende Warmte
Bij Varende Warmte wordt restwarmte opgeslagen in Phase Change Material (PCM), materiaal dat makkelijk warmte opneemt en vasthoud en gecontroleerd de warmte af kan geven. Het materiaal wordt over water in afgesloten tanks vervoert op grote duwbakken. Op die manier kunnen bijvoorbeeld woonwijken van warmte worden voorzien met warmte die anders verloren zou gaan.

Flexibel
Het voordeel boven het transporteren van warmte via buizen zoals bij stadsverwarming is de flexibiliteit. Bij dit proces zijn producent en afnemer niet onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Voor een woonwijk met 3.500 huizen moeten er per jaar ongeveer 110 duwbakken met warmte op en neer.

Topsector Energie
Met subsidie uit de pot van de Topsector Energie wordt er nu een proefproject gestart met de duur van een jaar. Naast het idee van vervoer over water zal het project zich ook richten op het opslaan van warmte in PCMs op een hoog temperatuurniveau (80 tot 90°C). De eerste fase van het onderzoek is gericht op uitvinden wat de meest geschikte materialen zijn voor warmteopslag en hoe deze het best op een schip kunnen worden vervoerd. Daarna zullen toepassingsmogelijkheden van transport over water verder worden uitgediept.

Bronnen: dwa.nl, dwa.nl2, Eos Magazine. Via: duurzaamgeproduceerd.nl
Beeld: huizinga-snijder.nl