Koffie break: NASA video CO2 uitstoot en wereldwijde verspreiding in beeld

Koffie break: NASA video CO2 uitstoot en wereldwijde verspreiding in beeld

De NASA Goddard Space Flight Center heeft met een supercomputer de vervuiling van de atmosfeer met CO2 in beeld gebracht; een vol jaar samengeperst in 3 minuten. Net voldoende tijd voor een kopje koffie.

De video laat zien waar en wanneer de CO2 emissie het grootst is en hoe deze zich verspreidt over de gehele aarde. Ook is te zien hoe in de zomer op het noordelijk halfrond de opname van CO2 door planten de uitstoot verminderd. Tegelijk laat de video de gevolgen zien van bosbranden in Australië en Afrika.

Uitstoot groeit onverminderd

Het bericht en de video is te bekijken op de website newrepublic.com. De data voor de video stamt uit 2006. maar volgens de website is sindsdien de uitstoot van CO2 alleen maar toegenomen, met als twijfelachtig historisch record een gemiddelde van 400 ppm gedurende drie maanden op rij, gemeten op Hawaii. Hier worden CO2 niveau’s het langst gemeten, al sinds 1950.

Aanvulling redactie:
In Nederland is de CO2 uitstoot door de gebouwde omgeving groter dan menigeen denkt; niet auto’s, vliegtuigen of industrie, maar juist gebouwen dragen in totaliteit het meeste bij aan de CO2 uitstoot. Ditzelfde geldt overigens voor het energieverbruik.

Bron: New Republic en NOAA