Tennet klaar voor bouw van megakabel Nordlink

Tennet klaar voor bouw van megakabel Nordlink

[Persbericht] TenneT zegt klaar te zijn voor de bouw van een megakabel tussen Duitsland en Noorwegen: de Nordlink. De megakabel is de eerste directe verbinding tussen de Duitse en Noorse stroommarkt.

 

De kabel moet zorgen voor verhoging van leveringszekerheid, stabielere stroomprijzen en verdere integratie van de Europese energiemarkt, aldus TenneT.

1.400 MW aan stroom

De stroomkabel, die grotendeels over de zeebodem loopt, heeft een capaciteit van 1.400 MW. Dit komt overeen met 466 windmolens van 3 MW, 580.000 zonnepanelen of een zeer grote conventionele elektriciteitscentrale.

Mel Kroon, CEO TenneT: “Samen met onze partners Statnett en KfW*) gaan wij met de NordLink kabel de eerste directe verbinding tussen Duitsland en Noorwegen realiseren, die goed is voor de levering van duurzame stroom aan 3,6 miljoen huishoudens. Deze verbinding heeft alles in zich: de interconnector zorgt voor een optimale uitwisseling van duurzame energie tussen Duitsland (windenergie) en Noorwegen (waterkracht), heeft positieve effecten op de stroomprijzen en zorgt voor verdere integratie van de Europese energiemarkt.”

*) De KfW, voorheen KfW Bankengruppe, is een Duitse ontwikkelingsbank in handen van de overheid en gevestigd in Frankfurt. De naam komt voort uit Kreditanstalt für Wiederaufbau en werd in 1948 opgericht na de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van het Marshall-plan.

Alle benodigde interne processen, inclusief goedkeuring van TenneT’s aandeelhouder, hebben geleid tot een positief besluit over het NordLink-project. Een finaal investeringsbesluit van de drie partners (Statnett, TenneT en KfW) zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 worden genomen, nadat de onderhandelingen met contractpartijen zijn afgerond.

Opslag van windenergie

Het verbinden van Noorse waterkracht met Duitse windenergie is positief voor beide landen, zo zegt TenneT. Als er een overschot is aan duurzame elektriciteitsproductie in Duitsland kan dat via NordLink getransporteerd worden naar Noorwegen. De waterreservoirs in Noorwegen fungeren dan als een natuurlijke opslag voor windstroom door het water in de reservoirs te houden. Andersom kan Duitsland op momenten van hoge vraag de voordelige, Noorse, duurzame waterkrachtstroom importeren. De NorNed-kabel, die sinds 2008 operationeel is tussen Nederland en Noorwegen, werkt ook op deze manier.

Voordeel consument en maatschappij

Een belangrijk deel van het sociaal-economische voordeel van de NordLink-kabel komt uit inkomsten uit de verhandelbare transportcapaciteit van de kabel. Deze inkomsten worden gebruikt om andere netprojecten te financieren of om de tarieven te verlagen. Duitse consumenten kunnen profiteren van lagere stroomprijzen; als in Duitsland de prijzen hoog zijn door weinig elektriciteitsproductie van zonnepanelen en windmolens kan goedkope waterkrachtstroom uit Noorwegen via NordLink worden geïmporteerd. In Noorwegen wordt verwacht dat er een positief sociaal-economisch effect zal optreden in tijden van veel regen, waardoor er in Noorwegen een overproductie van elektriciteit uit de waterkrachtcentrales is die zij zullen kunnen verkopen. In droge periodes zullen de Noorse consumenten profiteren van lagere stroomprijzen door de import van goedkopere windstroom uit Duitsland, zo bericht TenneT.

Over Nordlink

De feiten:

  • 623 km hoogspanningsgelijkstroom (HVDC)

Onshore: 53 km hoogspanningslijn (Vollesfjord – Tonstad/Noorwegen)
Offshore: 516 km onderzeese kabel
Onshore: 54 km landkabel in de grond (Büsum – Wilster/Duitsland)

  • Aansluitlocaties op het vaste net: converterstations in Wilster (Duitsland) en Tonstad (Noorwegen)

Bron en beeld: Persbericht Tennet