Prinses Amaliawindpark draait goed jaar

Prinses Amaliawindpark draait goed jaar

Het Prinses Amaliawindpark heeft opnieuw een goed jaar achter de rug, aldus Eneco. De maanden januari, februari en december van 2014 belandden in de top vijf van beste maanden van het windpark dat sinds juli 2008 operationeel is.

 

In deze maanden behaalden het windpark een productie van meer dan 30 procent boven verwachting. Het Prinses Amaliawindpark telt 60 windmolens met elk een capaciteit van 2 megawatt en ligt op 23 kilometer uit de kust. Het is het grootste van de twee offshore windparken die de Nederlandse Noordzee nu telt.

418 GWh aan windenergie

In 2014 wekten de molens 418 GWh duurzame stroom op. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van zo’n 135.000 huishoudens. Naast de redelijk stabiele hoge jaarproductie valt ook de hoge beschikbaarheid van de windmolens op: gemiddeld rond 98%. Ook schijnt de productie van wind op zee, ondanks fluctuaties op maandbasis, op jaarbasis opvallend stabiel te zijn: de afgelopen jaren was de variatie in de jaarlijkse productie slechts twee procent. Dit onderstreept de rol van wind op zee als stabiele bron van duurzame energie en als pijler onder het Energieakkoord dat regering, natuur en milieuorganisaties en ondernemingen sloten, aldus Eneco.

Infographic Eneco

Bron: Persbericht Eneco