Solar Trendrapport: “Ruim 300 Megawatt is zoek”

Solar Trendrapport: “Ruim 300 Megawatt is zoek”

Het vorige week verschenen Solar Trendrapport 2015 stelt dat er een verschil bestaat tussen het volgens de branche geïnstalleerde vermogen en het volgens de douane geïmporteerd vermogen aan zonnepanelen. Ruim 300 MW is zoek.

Het Solar Trendrapport 2015 van Solar Magazine en Solar Solutions geeft een actueel en detailmatig inzicht in de solar branche. Voor het weergeven van de ontwikkeling van de markt voor zonnestroom installaties worden statistieken gebruikt van o.a. Netbeheer Nederland en van Rijkswaterstaat. Maar het beschikbare materiaal is incompleet en wordt achteraf soms bijgesteld. Dit jaar werd óók gekeken naar cijfers van de Douane.

Ruim 300 Megawatt zoek

Bij de presentatie van het rapport op Nyenrode vorige week werd het jaarlijks terugkerende probleem om cijfers sluitend te krijgen duidelijk gemaakt door Rolf Heynen van Solar Solutions International. Ook over het reeds bestaande areaal aan panelen – voor het overgrote deel ‘residentieel’, dus op daken van woningen – bestaat enige discussie. Volgens de importcijfers over 2014 wordt net iets meer dan 1 Gigawatt aan zonnepanelen jaarlijks ingevoerd, via de Rotterdamse haven, ruim 600 MW uit China en een 400 MW uit andere landen dan China. Volgens gegevens van de branche, de importeurs, groothandels en leveranciers, bedraagt bij elkaar geteld het vermogen dat geïnstalleerd is in 2014 in een positieve schatting 650 MW, maar dat valt niet precies te bepalen. Kortom, minstens 300 Megawatt is ‘zoek”. Het importcijfer van de Douane betreft de invoer voor Nederlandse bedrijven, dus exclusief de doorvoer. Mogelijke verklaring is dat geadresseerde ontvangers in Nederland feitelijk cargadoors zijn die alsnog deze hoeveelheid zonnepanelen doorvoeren.

Groeistuip voor 2015

Peter Segaar van Polder PV volgt de cijfers al jaren en heeft een bijdrage kunnen leveren aan het Solar Trendrapport op basis van weloverwogen aannames. In het rapport stelt hij dat ultimo 2014 sprake was van minimaal 1,1 GW aan opgesteld vermogen, verdeeld over naar schatting een kwart miljoen adressen. De sector is ten opzichte van 2013 met 30% gegroeid tot een markt met een omzetwaarde van 2,4 miljard euro. Volgens Segaar is de gemiddelde jaargroei in omvang van vermogen 37% (over de laatste 10 jaren). ‘Het jaar 2014 heeft waarschijnlijk een iets minder grote groei laten zien dan 2013,’ schrijft hij. ‘Dat heeft te maken met onvoldoende positief effect van de btw-teruggaafregeling op de dominante residentiële markt. Vanwege uitvoering van de SDE 2013-2014 zal er met name bij grotere projecten in 2015 explosieve groei ontstaan. Dit kan enkele honderden magawattpiek aan nieuwe vermogen opleveren.” Zijn conclusie is dat 2015 een nieuw recordjaar wordt voor nieuwbouw van Pv-capaciteit in Nederland.

Pv-installaties in Nederland, geïnstalleerde capaciteit in MW

2011 2012 2013 2014 2015
Opgesteld, cumulatief 150 350 740 1.100 1.750
Afzet per jaar 50 200 390 360 650

(Vereenvoudigde opstelling*, herleid uit het Solar Trendrapport 2015)

*: Beschikbare cijfers maken het niet mogelijk om op een peildatum als ’31 dec. 2014′ het exacte opgestelde vermogen weer te geven. Het cijfer over 2014 kan hoger zijn dan deze cijfers tonen. Bron: Nationaal Solar Trendrapport 2015. Met dank aan Peter Segaar en Polder PV.

Meer weten? Bestel het Solar Trendrapport 2015 hier!