Mogelijk ‘Blue Energy’- centrale in Katwijk

Mogelijk ‘Blue Energy’- centrale in Katwijk

De provincie Zuid Holland, gemeenten Katwijk en Noordwijk hebben in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ze willen kijken naar de mogelijkheden voor de bouw van een ‘Blue Energy’-centrale.

‘Rijnland neemt voorlopig het voortouw, omdat het hoogheemraadschap energieneutraal wil werken’, vertelt hoogheemraad Hans Schouffoer, waarbij hij benadrukt dat elke innovatie waarmee in de toekomst energie gewonnen kan worden, welkom is. De overheid ondersteunt  de waterschappen al tijden om grondstoffen en energie te winnen. De ‘Blue Energy’-centrale zou een grote stap voorwaarts zijn op dit gebied.

Zout en zoet

Bij een ‘Blue Energy’-centrale wordt elektriciteit opgewekt uit het spanningsverschil dat ontstaat bij het samenkomen van zoet- en zout water. Met deze technologie kan overal ter wereld, waar een zoete en een zoute waterstroom elkaar ontmoeten, energie worden gewonnen. De uitwatering van de Oude Rijn aan de kunst van Katwijk en Noordwijk is een ideale plek voor deze centrale. Gedeputeerde Rogier van der Sande is enthousiast: ‘Na een uitgebreide verkenning van mogelijkheden om de kustparel Katwijk-Noordwijk verder te ontwikkelen, zien wij nu de ‘Blue Energy’-centrale als kansrijk initiatief’.

Op het moment wordt de techniek in Nederland beproefd bij de Blue Energy-centrale in de Afsluitdijk. Als in de toekomst ook een centrale in Katwijk gebouwd wordt, dan gaat het om een groter project op dit gebied waar ook andere partijen en bedrijven zich bij kunnen aansluiten.

Bron: RTV Katwijk
Beeld: Wikimedia via Creative Commons