Onderzoek: ‘Energieconsument stapt minder snel over’

Onderzoek: ‘Energieconsument stapt minder snel over’

De website Energeia meldt dat steeds minder consumenten overstappen naarmate het aanbod in energieleveranciers toeneemt. Dit blijkt uit resultaten van een promotieonderzoek van bestuurskundige Sebastian Jilke. ‘Van meer aanbod op de energiemarkt schieten consumenten in een kramp’, aldus Energeia.

Volgens Pricewise stappen in Nederland gemiddeld 13% van alle huishoudens over op een andere energieleverancier, in Duitsland is dat 8% en in de rest van Europa ligt dat getal nog lager. De algemene aannames over marktwerking en consumentenvrijheid lijken niet tot uiting te komen in de huidige energiemarkt. ‘Het algemene idee over liberalisering van markten en het vergoten van concurrentie door (nieuwe) bedrijven is dat consumenten meer te kiezen krijgen. Door over te stappen zouden ze er op vooruit kunnen gaan op het gebied van prijs en service’, aldus Energeia.

Promotieonderzoek

Het promotieonderzoek ‘Essays on the Microfoundations of Completion and Choice in Public Service Delivery‘ van Sebastian Jilke beantwoordt de vraag “Nemen burgers werkelijk volledig rationele en geïnformeerde beslissingen in de nutssector waar concurrentie en keuze zijn ingevoerd? En zijn er verschillen tussen potentieel kwetsbare groepen (degenen die in economische uitwisselingsrelaties aan het kortste eind trekken) en de rest?” Jilke gebruikte in zijn onderzoek data uit alle Europese lidstaten.

Conclusie

Jilke kwam tot de conclusie dat als consumenten veel keuze hebben in de levering van publieke nutsvoorzieningen zoals energie, zullen ze minder snel overstappen. Dit zou vooral gelden voor kwetsbare groepen burgers, met name lager opgeleiden. Ook hoogleraar Consument en Energie aan de Universiteit van Amsterdam Saskia Lavrijssen heeft bevindingen gedaan die aansluiten bij de conclusie van Jilke. Energeia meldt dat zij pleit voor meer aandacht voor de psychologische kant van consumentengedrag in de energiemarkt en vindt dat beleidsmakers (te) hoge verwachtingen rond een actieve houding van energieconsumenten.

Lees meer op Energeia.nl.

Bron: Energeia.

Beeld: Wikipedia.