Nieuwe technologie van ECN maakt biobrandstof goedkoper

Nieuwe technologie van ECN maakt biobrandstof goedkoper

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft naar eigen zeggen een nieuwe technologie ontwikkeld die de productie van duurzame biobrandstoffen uit biomassa met 10 tot 15 cent per liter goedkoper kan maken.

 

Persbericht – ECN noemt de nieuwe methode Cellulase Saver. ‘Hiermee komen betaalbare biobrandstoffen van de zogeheten tweede generatie weer een stapje dichterbij. Uiteindelijk moeten die qua kostprijs kunnen concurreren met fossiele brandstoffen’, zo stellen onderzoekers Arjan Smit en Wouter Huijgen.

Het onderzoeksinstituut wil samenwerken met internationale bioraffinaderijen en proeffabrieken om de gepatenteerde technologie verder te kunnen doorontwikkelen en op grotere, industriële schaal toe te passen.

Tweede generatie biobrandstoffen

Eerste generatie bio-ethanol, dat nu tot 5 procent bij gewone benzine aan de pomp wordt bijgemengd, wordt geproduceerd uit het eetbare deel van biomassa, zoals maïs. Dat wordt gezien als minder duurzaam omdat het zorgt voor verdringing van voedsel en schaarse landbouwgrond.

Biobrandstoffen van de tweede generatie komen uit niet eetbare delen van biomassa, vooral uit bosbouw- en landbouwresiduen, zoals maïsstengels, tarwestro of bagasse (een restproduct van suikerriet). Dat levert meer CO2-besparing op dan biobrandstoffen van de eerste generatie en geeft geen verdringingseffect. ‘De productie is echter technisch ingewikkelder en duurder. Daardoor zijn deze biobrandstoffen zonder subsidie economisch gezien nog niet rendabel’, aldus de onderzoekers. Toch is de verwachting dat wereldwijd in 2018 al ruim 9 miljard liter aan tweede generatie biobrandstoffen geproduceerd zal worden, zo heeft het Internationaal Energie Agentschap berekend.

Verbeterde werking enzymen

De vinding van ECN heeft betrekking op een verbeterde werking van enzymen, die bij de productie van biobrandstoffen nodig zijn. Juist die enzymen zijn een grote kostenfactor in het hele proces. ‘We weten niet hoeveel de kosten voor enzymen nog zullen dalen, maar ik schat de besparing wereldwijd op honderden miljoenen euro’s’, aldus commercieel manager Sjoerd Wittkampf van ECN.

Lees het volledige persbericht hier.

Bron: Persbericht ECN
Beeld: Vincent van Zeijst via Wikipedia