Hergebruik CO2 in 2016 gerealiseerd in Gentse Haven

Hergebruik CO2 in 2016 gerealiseerd in Gentse Haven

De bioraffinaderij Alco Bio Fuel en de industriële gasleveranciers Messer Benelux en IJsfabriek Strombeek realiseren in 2016 een installatie waarmee CO2 kan worden hergebruikt en de voetafdruk van de haven minder groot wordt.

In totaal zullen de drie partijen maar liefst 15 miljoen euro investeren in de nieuwe installatie. In 2016 moet deze al volledig operationeel zijn en zal dan ingezet worden om CO2 gas te zuiveren. Deze komt vrij wanneer biomassa verwerkt wordt tot bio-ethanol: hierbij is er sprake van een vergistingsproces waarbij het gas vrij komt. De nieuwe installatie moet het gas omzetten in een bruikbare vloeistof, waardoor een afvalstof opnieuw gebruikt kan worden.

Hiermee vermindert de CO2-uistoot met 100.00 ton per jaar, waarmee de CO2 voetafdruk van bio-ethanol verlaagt wordt. Bovendien verlaagt het ook de complete CO2-uitstoot in de haven zelf. Deze investering past in het beleid van het Havenbedrijf Gent om de haven duurzaam te ontwikkelen. Het Havenbedrijf Gent is dan ook blij met de investering.

Bron: Engineeringnet