Van Gansewinkel voorkomt 1,19 Mton aan CO2-uitstoot in 2014

Van Gansewinkel voorkomt 1,19 Mton aan CO2-uitstoot in 2014

In 2014 heeft Van Gansewinkel 93 procent van het verwerkte afval een tweede leven als grondstof of energie gegeven. Dat blijkt uit het gepubliceerde duurzaamheidsverslag over 2014.

Persbericht – Het bedrijf heeft door afval te recyclen en grondstoffen terug te winnen in 2014 ruim 1,19 Mton Co2-uitstoot in de keten voorkomen. Het verhogen van het percentage tweede leven van afval noemt Van Gansewinkel de belangrijkste doelstelling op het gebied van duurzaamheid en heeft een directe link met haar visie ‘Afval Bestaat Niet’. Daarbij is het doel om met name het aandeel grondstoffen verder te laten stijgen van 64,1 procent in 2014 naar 75 procent in 2020. De winst moet vooral komen door grondstoffen te winnen uit stromen die nu nog worden omgezet in energie.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Van Gansewinkel heeft haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid aangescherpt en tevens langetermijndoelen gesteld. Enkele kengetallen van 2014 zijn:

  • Totale hoeveelheid afval dat een tweede leven krijgt: 93,2% (gelijk met 2013)
  • Afval dat nuttige toepassing krijgt als groene energie: 19,2% (2013: 18,8%)
  • Vermeden CO2-uitstoot: 1,19 Mton (2013: 1,14 Mton)
  • Man-vrouwverhouding: 83% vs 17% (gelijk met 2013)
  • Net Promotor Score Klanten: 12% (2013: 4%)
  • Energieverbruik eigen locaties: -2.7% (t.o.v. 2013)
  • CO2-emissie bedrijfswagens: -7.1% (t.o.v. 2013)
  • Klanttevredenheid: 8,4 (2013: 8,2)

Investeringen

Nieuwe en verbeterde technologieën verwezenlijken meer en ook kwalitatief betere teruggewonnen grondstoffen. Om deze reden heeft het afvalbedrijf in 2014 onder andere geïnvesteerd in een nieuwe recyclinglocatie voor plasticrecycling in Waalwijk.

In 2015 zijn ook een aantal nieuwe investeringen gedaan die de duurzaamheidsdoelstellingen van Van Gansewinkel moeten ondersteunen. De grootste investering is de complete renovatie van de glasrecyclinginstallatie van Maltha glasrecycling in Dintelmond. Daarnaast is een nieuwe locatie geopend met een sorteerlijn voor bedrijfsafval in Turnhout, heeft Van Gansewinkel nieuwe inzamelvoertuigen toegevoegd aan de vloot en is de verbouwing van de sorteerlocatie Amsterdam in volle gang.

Duurzaamheidsverslag

Diepgaander inzicht in de duurzaamheidsprestaties van Van Gansewinkel kan worden verkregen via het duurzaamheidsverslag, dat op de website is gepubliceerd.

Lees het volledige persbericht hier.

Beeld Van-Gansewinkel: Van Gansewinkel / Van Gansewinkel