Proeftuin smart grid met 200 woningen

Proeftuin smart grid met 200 woningen

Alliander start samen met o.a. Essent, IBM en ICT Automatisering in Heerhugowaard met de proeftuin EnergieKoplopers; een smart grid voor flexibilisering van stroomvraag en -aanbod.

Met de toename van lokale opwekking van elektriciteit ontstaan steeds grotere en beperkt voorspelbare fluctuaties op het elektriciteitsnet. Het vergroten van de capaciteit is kostbaar en door het slim verdelen van vraag en aanbod wellicht niet nodig. Dit wordt onderzocht in de proeftuin EnergieKoplopers met een smart grid, zo melden Alliander en Essent in een gezamenlijk persbericht.

Energiefiles

Nederland heeft als doelstelling om in 2023 16 procent van de energie door duurzame bronnen op te wekken. Deze bronnen zijn soms wel en soms niet aanwezig. Dit heeft grote invloed op de energievoorziening. Als bij veel huishoudens tegelijk veel zonne-energie wordt opgewekt en niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld omdat men op het werk is, dan kunnen er ‘energiefiles’ op het net ontstaan. Door flexibel met energie om te gaan en energie te gebruiken op het moment dat er lokaal veel wind of zon is, kunnen huishoudens deze energiefiles helpen voorkomen.

Vraag- en aanbodsturing

In Heerhugowaard is zo’n wijk waar lokaal veel elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen: Stad van de Zon. In Heerhugowaard zijn 200 huishoudens aangesloten op een energiesysteem dat met een slim apparaat in huis communiceert. Het energiesysteem voorspelt de vraag en aanbod van elektriciteit. Daarnaast voorspelt het systeem hoeveel flexibiliteit nodig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en zo energiefiles te voorkomen. Bijvoorbeeld door overdag zonne-energie te gebruiken om water in de boiler te verwarmen en dit opgeslagen warme water ’s avonds te gebruiken om mee te douchen.

Deelnemende huishoudens hoeven daar niets voor te doen: het slimme systeem regelt automatisch dat het apparaat op het juiste moment energie opslaat of verbruikt.

Besparing

Huishoudens kunnen naar verwachting tot 100 euro per jaar verdienen door flexibel met energie om te gaan. Flexibel energiegebruik zorgt ervoor dat er minder energiefiles ontstaan en het bestaande elektriciteitsnet minder uitgebreid hoeft te worden. Dit levert een flinke besparing voor het net op die in de toekomst via de energieleverancier ten goede kan komen aan huishoudens. In de proeftuin wordt het voordeel per maand verdeeld over de 200 deelnemende huishoudens.

Naast de 200 huishoudens nemen Alliander, Essent, IBM, ICT (ICT Automatisering), NRG031 en de Gemeente Heerhugowaard deel aan de proeftuin. Het project wordt met subsidie van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van de overheid gerealiseerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe met flexibiliteit duurzame energie kan groeien, het elektriciteitsnet tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar kan blijven en hoeveel dit kan opleveren voor huishoudens.

Het systeem waarmee flexibel omgaan met energie geregeld wordt, is ingericht naar de principes van het Universal Smart Energy Framework (USEF).

EnergieKoplopers Heerhugowaard

 

(Beeld: Alliander)