Biomassacentrale AkzoNobel ‘verdubbelt’ output

Biomassacentrale AkzoNobel ‘verdubbelt’ output

AkzoNobel gaat in Delfzijl met ingang van december 2016 groen geproduceerde stoom afnemen van Eneco. Het energiebedrijf maakt hiervoor haar biomassacentrale Bio Golden Raand (BGR) geschikt om naast elektriciteit ook stoom te produceren. Daarmee brengt deze centrale, bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa, in de toekomst dubbel zo veel duurzame energie voort.

Persbericht – Groningen Seaports zorgt voor de aanleg van de benodigde infrastructuur, waaronder een stoomleiding die ook toegankelijk is voor andere partijen. De gezamenlijke miljoeneninvesteringen passen naadloos in het in 2014 opgestelde Actieplan chemiecluster Eemsdelta van de Commissie Willems om de energie-intensieve chemie in de regio Noordoost Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken.

CO2-reductie

AkzoNobel neemt in het kader van de gemaakte afspraken voor een periode van twaalf jaar de groene stoom af, investeert in de noodzakelijke voorzieningen op Chemie Park Delfzijl, levert die duurzame stoom aan haar klanten en biedt op deze wijze continuïteit in de stoomvoorziening. “Gezamenlijk slaan we een stevige slag in het verduurzamen van de chemie. Competitieve, duurzame stoom betekent een versterking van de toekomstbestendigheid van de energie-intensieve chemie”, aldus Knut Schwalenberg, Managing Director van AkzoNobel Industrial Chemicals. “Het leidt tot een aanzienlijke reductie van onze CO2-footprint, speerpunt in onze duurzaamheidsstrategie Planet Possible: met minder, méér doen.”

Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen levert het gebruik van duurzame stoom bij AkzoNobel een CO2-besparing op van meer dan 100.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 12.500 huishoudens of met één miljard autokilometers. De verstookte biomassa bestaat uit jaarlijks zo’n 300.000 ton houtsnippers van afvalhout.

Lees ook het originele persbericht.