Stedendriehoek wordt innovatielab voor energietransitie

Stedendriehoek wordt innovatielab voor energietransitie

In het Havenkwartier van Deventer zijn op vrijdag 11 september de vier beste inzendingen van de Eo Wijers-prijsvraag over een energieneutrale Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) bekendgemaakt. Deze vier bekroonde inzenders gaan de komende drie maanden samen hun ideeën uitwerken om te komen tot een veelomvattend plan om de Stedendriehoek in 2030 energieneutraal te maken, voortbouwend op initiatieven die al eerder in de regio zijn genomen.

De vier beste inzenders gaan volgens de jury van de prijsvraag de regio helpen de sprong te maken, die noodzakelijk is om de regio in 2030 energieneutraal te laten zijn. Door ze samen verder uit te werken, kan de Stedendriehoek uitgroeien tot hét levende laboratorium in Nederland voor de energietransitie.

Regionale Strategie

De komende maanden wordt een atelier ingericht waarin de ideeën worden uitgewerkt tot een regionale strategie. De volgende elementen van de vier bekroonde inzendingen krijgen daarbij de aandacht:

  • Een smart energy grid op regionaal niveau; een idee van de inzenders van Hub Vooruit.
  • Het stimuleren van bedrijfsclusters van maakindustrie, grondstofleverantie, energieproductie en afvalverwerking; van LIII De Groene Fabriek.
  • Het vormgeven van een revolverend ontwikkelingsfonds, genaamd Schakelen, in relatie met een belastingsysteem gericht op het stimuleren van koolstofarme activiteiten, S3H-BTK.

Bovenal zal er veel aandacht zijn voor een regionale organisatie die lokale initiatieven kan verbinden en die de burgers, bedrijven en kennisinstellingen voluit kan betrekken bij de concrete stappen op weg naar energieneutraliteit. Dit laatste punt, concrete stappen nemen samen met de mensen uit de regio, staat hoog op de verlanglijst van Gelderse gedeputeerde Jan Markink. Hij heeft steun vanuit het Gelderse energieakkoord toegezegd.

In totaal zijn er 24 inzendingen gedaan door grote en kleinere Nederlandse bureaus die deskundig en creatief zijn op het gebied van energietransitie en gebiedsontwikkeling. Het gaat om zowel bekende Nederlandse bureaus als om nieuwkomers, vaak samenwerkend in consortia die voor deze gelegenheid zijn samengesteld. De jury van nationale en regionale experts stond onder leiding van Co Verdaas.

Bekijk ook het juryrapport.