Staan eindgebruikers open voor flexibilisering energievraag?

Staan eindgebruikers open voor flexibilisering energievraag?
PARTNERBIJDRAGE

Tijdens de Green Tech Week zal Jos Siemons, Director Consulting van CGI, op 6 oktober ingaan op het smart grid project ‘Jouw Energie Moment’ en de cruciale rol van IT in toekomstige smart grids.

 

Het energielandschap verandert. Steeds vaker wordt energie duurzaam opgewekt via wind of zon. Een mooie ontwikkeling die leidt tot meer dynamiek het energiesysteem. Immers, als de zon schijnt, kunnen consumenten en bedrijven deze via zonnepanelen gebruiken voor hun eigen energievoorziening. Schijnt de zon niet, dan zullen zij sneller een beroep doen op centraal getransporteerde energie.

Ook het aantal nieuwe gebruikers van elektrische auto’s en warmtepompen groeit. De uitdaging is de (lokale) balans te vinden tussen vraag en aanbod zodat het netwerk niet overbelast wordt. En om onze energievoorziening betaalbaar te houden. Voor bedrijven in de energiemarkt is het zaak op deze vragen in te spelen met slimme, flexibele en kostenbesparende oplossingen.

De grootste uitdaging is om onbalans in het energienet te voorkomen. Wanneer het aanbod van duurzaam opgewekte energie groot is, zou dit idealiter benut moeten worden door een even grote energievraag op dat moment en bij voorkeur lokaal zodat er minder energie wordt verloren tijdens het transport en lokale investeringen in het netwerk kunnen worden beperkt. Zo wordt duurzame energie optimaal benut en kunnen consumenten besparen op de energierekening. Op dit moment is er geen prikkel voor consumenten om energie te verbruiken wanneer het aanbod groot is.Jos-Siemons-bijdrage

Een oplossing kan gezocht worden in de flexibiliteit van de energievraag, bijvoorbeeld door apparaten aan te zetten op de momenten dat er duurzaam opgewekte energie beschikbaar is. Of door de elektrische auto op te laden
als bijvoorbeeld de zon schijnt of de wind waait. Dit zijn oplossingen die technisch goed realiseerbaar zijn, echter de uitdaging zit vooral in het gedrag en de perceptie: zien eindgebruikers het nut hiervan en willen zij energie gebruiken op het moment dat het duurzaam wordt opgewekt en voelen zij zich hierbij prettig, of leveren ze voor hun gevoel in op comfort?

Dit was precies de doelstelling van het project ‘Jouw Energie Moment’ waar in een woonwijk in Zwolle ongeveer 200 huishoudens werden uitgerust met zonnepanelen, slimme wasmachines en een energiemanagementsysteem. Hoofddoel van dit project was naast het technisch realiseren van deze complexe keten, het onderzoeken van succesfactoren in businessmodellen – dus volledige focus op de eindgebruiker.

In de presentatie tijdens de Green Tech Week gaat Jos Siemons in op de resultaten van dit project en de rol die IT in dit soort projecten speelt.

Meer informatie is te vinden via deze link.

Over Jos Siemons: Director Consulting Service Energy & Utilities bij CGI sinds oktober 2014.  Heeft meer dan tien jaar ervaring in de Utilities sector en is gespecialiseerd in de vakgebieden Smart Grids en E-mobility.
Beeld Jos-Siemons: J / Jos Siemons
Beeld Jos-Siemons-bijdrage: Jos Siemons