Bedrijventerrein TPN-West energieneutraal in 2040?

Bedrijventerrein TPN-West energieneutraal in 2040?

Bedrijventerrein TPN‐West kan over tien jaar voor de helft energieneutraal zijn en bij voortzetting van de verwachte trends ligt 100 procent in de periode 2040‐2045 in het verschiet. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek naar de realisatie van de energieneutraliteit van het bedrijventerrein.

Persbericht – Het onderzoek werd onlangs gepresenteerd en is in opdracht van de Bedrijvenvereniging TPN‐West en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling uitgevoerd door Cofely, Royal HaskoningDHV en Liandon. Het industrieterrein ligt op de grens van de gemeenten Nijmegen en Beuningen.

Duurzame projecten

Het bedrijventerrein sprak een jaar geleden de ambitie uit om energieneutraal te worden. Cofely, Royal HaskoningDHV en Liandon zijn toen gevraagd om de haalbaarheidsstudie uit te voeren. Ook lokale duurzame initiatieven van bedrijven op het terrein zelf leveren een bijdrage.

Er zijn concrete plannen om acht bedrijven voor hun warmtevoorziening aan te sluiten op het warmtenet; waarschijnlijk volgen er nog meer. Bij negen bedrijven worden circa 5.000 zonnepanelen geplaatst. Uit het onderzoek komt naar voren dat met een smart grid dertig bedrijven gezamenlijk 60.000 tot 180.000 euro per jaar op hun energierekening kunnen besparen.

Het ROC Nijmegen (Technovium) draagt haar steentje bij aan het project door de komende weken nog met een aantal bedrijven in gesprek te gaan over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Energieneutraliteit

‘Energieneutraliteit ligt voor ons nog een aantal jaren weg, maar de eerste stap is hiermee duidelijk gezet’, aldus Harry Arends, secretaris van de Bedrijvenvereniging. ‘We blijven dit bij de bedrijven propageren. Het is goed om te zien dat dit onderwerp bij veel bedrijven hoog op de agenda staat.’

Alliander zegt blij te zijn met het resultaat. ‘Het streven naar energieneutraliteit op TPN‐West is een mooi voorbeeld van de verduurzaming van een bestaand bedrijventerrein’, aldus Roelof Potters, manager van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. ‘Het warmtenet Nijmegen biedt met de restwarmte van de ARN aan de bedrijven op TPN‐West een belangrijke kans om verder te verduurzamen.’

Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Nijmegen en Beuningen, de Stadsregio en de provincie Gelderland. Het complete eindrapport wordt in de komende maanden opgesteld.

Beeld Royal-HaskoningDHV: (Cropped by EnergieBusiness) / Royal HaskoningDHV