Ecofys maakt ranglijst elektriciteitsproducenten op CO2-uitstoot

Ecofys maakt ranglijst elektriciteitsproducenten op CO2-uitstoot

De bijdrage in CO2-uitstoot van productie-installaties voor elektriciteit in Nederland bedraagt zo’n 30 procent van het totaal van 158 megaton. Ecofys zet zeven producenten op een rij in alweer een ranglijst. E.on is koploper.

E.on en Essent/RWE waren in 2014 de elektriciteitsproducenten met de hoogste CO2-uitstoot per geproduceerde kilowattuur stroom in Nederland. Delta en Eneco sluiten de lijst met de laagste uitstoot. Onderzoeksbureau Ecofys maakte de ranglijst in opdracht van Eneco. De lijst is gebaseerd op cijfers van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa), de toezichthouder van het Europese emissiehandelssysteem (ETS).

Ranglijst CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot in Nederland bedroeg volgens raming van ECN 158 megaton over 2014. Installaties voor de productie van elektriciteit dragen hier voor ongeveer 30 procent aan bij, met gemiddeld 530 gram CO2/kWh. Deze CO2-intensiteit per kWh moet gaan dalen om de 2-gradendoelstelling van Parijs te halen. Maar verwachting is dat de uitstoot eerst nog zal stijgen. Dit jaar zijn drie nieuwe kolencentrales opgestart terwijl al sprake was van een fors hoger kolenverbruik door centrales.

De sluiting van de kolengestookte centrale van Delta deze maand zal daar weinig aan af doen. Europees doel voor 2050 is een CO2-intensiteit die richting nul gaat en hooguit 10 gram CO2 per kWh mag bedragen. Voor de Nederlandse elektriciteitsproductie met installaties groter dan 20 MW loopt de intensiteit behoorlijk uiteen: van 758 gram CO2/kWh voor E.on met een groot aandeel kolen, tot 156 gram voor Eneco met gasgestookte installaties en relatief veel hernieuwbaar.

In 35 jaar naar bijna nul

Voor het beperken van de CO2-uitstoot medio 2050 voor de totale Europese economie met 80 tot 95 procent is het nodig dat de emissies van de elektriciteitssector naar nul gaan. Dit blijkt uit scenariostudies van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Bij de energietransitie is de CO2-intensiteit per geproduceerde eenheid van belang. De bedrijven die veel elektriciteit produceren kunnen de CO2-uitstoot per eenheid snel terugdringen indien zij investeren in hernieuwbare bronnen of CO2-afvang en opslag (CCS).

Ecofys-dec15(Bron: Ecofys, dec. 2015)

Fossiel versus hernieuwbaar

Het rapport van Ecofys zet meer cijfers op een rij. Het onderzoeksbureau vergeleek productiecijfers uit o.a. de jaarverslagen van de elektriciteitsproducenten en maakte, deels op basis van schattingen, een overzicht van de hoeveelheid geproduceerde stroom naar herkomst. De bedrijven zijn op volgorde gezet van laagste CO2-intensiteit, tot de hoogste. Het gaat om installaties voor de productie van elektriciteit met een vermogen vanaf 20 MW op Nederlandse bodem.

Ecofys-dec152

 

Download

Ecofys-dec153Ecofys, 18 dec. 2015 – CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten in Nederland 2014 (Bron: persbericht Eneco. Eneco is voor 100% eigenaar van Ecofys)

Beeld Ecofys-dec153: Ecofys